Ledelsesformer | Noter

 • STX 3.g
 • Erhvervsøkonomi C
 • Ingen givet
 • 5
 • 934
 • PDF

Ledelsesformer | Noter

Noter til bogen "Det virksomhedsøkonomiske område i grundforløbet" under emnet organisationsstruktur og ledelse fra side 295-304.

Indhold:
Den Autoritære leder
Den demokratiske leder
Laissez-faire lederen
Situationsbestemt ledelse

Uddrag

Den Autoritære leder
Alle ledere har en vis magt over medarbejderne. Det er f.eks. chefen, der bestemmer medarbejdernes løn og bestemmer om en medarbejdere skal afskediges.

En autoritær ledelsesform kendetegnes ved at lederen spiller åbenlyst på sin magt, når medarbejderne skal ledes.

Den autoritære ledelsesform kendetegnes af, at lederen:
• Fastsætter medarbejdernes mål og fremgangsmåde
• Kontrollerer arbejdet
• Udsteder ordrer
• Kun giver den strengt nødvendige information
• Ofte kritiserer medarbejderne
• Bygger sin autoritet på magt

Den autoritære leder bruger sin magt til at straffe og belønne medarbejderne.

Den autoritære leder koncentrerer sig om at varetage det instrumentelle og det repræsentative arbejdsområde.

I nogle tilfælde kan den autoritære ledelsesform være effektiv. Det kan f.eks. være i en situation... Køb adgang for at læse mere

Ledelsesformer | Noter

[5]
Bedømmelser
 • 02-08-2011
  Givet af Studerende på 3. år
  godt opbygget og giver et godt overblik over emnet
 • 08-06-2013
  Givet af Studerende på 2. år
  Så godt skrevet Der mangler lidt uddybninger
 • 22-11-2016
  Meget begrænset indhold.
 • 31-05-2011
  meget nyttigt. .....