Ledelse og motivation i IKEA

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • 10
 • 3
 • 1000
 • PDF

Ledelse og motivation i IKEA

Opgaven besvarer spørgsmålet:

Med udgangspunkt i casematerialet bedes du foretage en analyse af ledelsesform og medarbejdernes motivation i IKEA.

Markedsføringsøkonomuddannelsen -
Skriftlig eksamen i faget KOL (Kommunikation, Organisation, Ledelse)
2009

Lærers kommentar

Det havde været fint at anvende begrebet mangfoldighedsledelse, samt en konklusion omkring hvordan ledelsen i IKEA hænger sammen med medarbejdernes motivation.

Elevens kommentar

Jeg ville gerne have lavet en "konklusion" som det også er foreslået af min underviser. (dette er ikke gjort grundet en begrænsning i det antal af anslag vi måtte lave 6000 inkl. mellemrum)

Studienets kommentar

Markedsføringsøkonomuddannelsen 2011.

Uddrag

Som ansat i IKEA er det vigtigt at besidde evnen til at samarbejde med mange forskellige typer af mennesker, da IKEA i høj grad ligger vægt på mangfoldighed og på ingen måde ser forskellighed som en begrænsning, men derimod som en mulighed. Lene Groth, personalechef i IKEA fortæller at alle kan besidde IKEAs værdier, uanset etnisk oprindelse, alder eller et eventuelt handicap.

Hvilken ledelsesform anvendes?
På IKEAs hjemmeside gøres meget ud af at IKEA er en virksomhed som er af svensk oprindelse og det gøres klart at de værdier som virksomheden og virksomhedens ledere lever og arbejder efter, er inspireret af den svenske kultur.

”IKEA blev grundlagt, da Sverige var i fuld gang med at udvikle sig til et mønstereksempel på det omsorgsfulde samfund, hvor der blev taget hånd om både rig og mager. Det er også en beskrivelse, der passer godt til IKEAs vision.”

Med ovenstående citat fra IKEAs hjemmeside gør IKEA det klart at man ønsker at gøre plads til alle, både høj og lav – og at denne tilgang stammer fra den svenske kultur. Dette stiller krav til lederen om at være fleksibel, på den måde at lederen skal kunne håndtere mange forskellige personer – af eksempelvis forskellig etnisk oprindelse – som befinder sig på forskellige niveauer og udviklingsstadier. Med andre ord – lederen skal være omstillingsparat og åben... Køb adgang for at læse mere

Ledelse og motivation i IKEA

[2]
Bedømmelser
 • 20-09-2013
  ok opgave til inspiration
 • 06-12-2011
  fintnok .............

Materialer relateret til Ledelse og motivation i IKEA.