Ledelse og medarbejdere

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • 10
 • 9
 • 3755
 • PDF

Ledelse og medarbejdere

En delopgave i forbindelse med PD i offentlig ledelse.

Hvordan kan vi (leder – medarbejdere) udvikle arbejdet med værdiledelse på grundlag af skolens nye værdigrundlag?

Ledelse og medarbejdere, modul 2, PD i ledelse. Synopsis

Studienets kommentar

PD i ledelse 2008.

Indhold

Indledning/kontekst 1
Problemformulering 1
Teorifragtmenter 1
Empiri 5
Projektarbejde 6
Professionel kompetenceudvikling 7
Disposition til mundtlig eksamen 7
Litteratur 8
Bilag

Uddrag

Temaets og dets kontekst

Jeg bliver oftest brugt i forbindelse med konflikter som kræver et svar/løsning her og nu af alle i organisationen. Den form for ledelse bliver aldrig helt overflødig, men jeg vil gerne kunne se mig selv være i stand til at virke som en mere inspirerende, lyttende og reflekterende leder i forhold til alle skolens medarbejdere, skolens leder og bestyrelse. Skolen har 22 lærere, 8 med-arbejdere i SFO, 5 ansat i TAP, en leder og mig selv.

Med det udgangspunkt interesserer det mig meget, hvordan vi kan arbejde med værdiledelse i fremtiden. Udgangspunktet er, at vi lige nu er i gang med en nyskrivning af vores værdigrundlag. Vi har hidtil haft nogle meget overordnede sætninger i vores vedtægter. De er blevet udarbejdet af bestyrelsen, og har ikke i ønskværdig grad været synlige og fælles i de sidste mange år.

Det gamle værdigrundlag blev lavet, da skolen bestod af 12 lærere og en leder. Vi var ca. 150 elever fra 7. til 10. klasse. Meget af vores arbejde var præget af en fælles forståelse af prøver og eksamener. Vi var en form for en produktskole. Vi gjorde eleverne modne til ungdoms-uddannelserne med et fokus på de gymnasiale uddannelser. Vi leverede med andre ord et færdigt produkt. ( tankpasserpædagogik).

I 2008 er situationen en ganske anden. Vi er 37 medarbejdere og en fuldt udbygget skole fra 0. til og med 10. klasse... Køb adgang for at læse mere

Ledelse og medarbejdere

[17]
Bedømmelser
 • 30-12-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  Der er en opgave der har noget vægt og opgaveskriver med godt indblik i sit felt. Men det er også en lidt rodet fremstilling - overblikket over opgaven/teksten kunne være præsenteret bedre.
 • 05-04-2010
  Opagve med bedre indsigt i hvordan det kan gribes an. Her er både indholdsfortegnelse og eksempel på problemformulering etc. Kan anbefales at se nærmere på.
 • 05-02-2013
  God inspiration, men ikke tiltrækkelig
 • 10-07-2012
  Givet af Studerende på 1. år
  Kort og præcist formuleret