Ledelse & samarbejde | Opgaver

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 5
 • 1754
 • PDF

Rapport: Ledelse & samarbejde | Opgaver

Svar på flere ukendte spørgsmål indenfor "Ledelse & samarbejde". 5 semester opgave. Hører til bogen "Ledelse og samarbejde - Opgaver samt tjekspørgsmål og svar" af Henning Heltbech og Jens Jacobsen.

Studienets kommentar

Opgave til Merkonom- og Teknonomkurserne.

Indhold

Opgave 1
Opg. 1.1
Opg. 1.2
Opg. 1.3
Opgave 2
Opg. 2.1
Opg. 2.2
Opgave 3
Opg. 3.1
Opg. 3.2

Uddrag

Opg. 1.1

Når man taler om virksomheds- /organisationskultur, taler man om de traditioner, holdninger, værdiopfattelser og adfærdsregler (normer), der kendetegner virksomheden eller organisationen. Kulturen udgør en væsentlig del af det sociale delsystem. Den herskende virksomhedskultur vil altså være afgørende for arbejdets tilrettelæggelse, ligesom at selv umiddelbart små ændringer kan være svære at gennemføre samt have store konsekvenser.

Det er relevant at fremhæve lederen på dette område, da det er lederen som fastlægger de formelle spilleregler for arbejdets udførelse. Jf. R. Tannenbaum og W.H. Schmidt's tanker om situationsbestemt ledelse vil forhold vedrørende lederen bestemme ledelsesstilen, forstået på den måde at et menneskesyn i lighed med McGregor/Schein-teoriens ”X” med høj sandsynlighed vil føre til autoritær ledelse og et menneskesyn i lighed med ”Y” vil medføre demokratisk ledelse... Køb adgang for at læse mere

Ledelse & samarbejde | Opgaver

[28]
Bedømmelser
 • 25-05-2005
  Jeg var faktisk ikke klar over at det var en eksamensopgave... hvis jeg havde vidst det på forhånd, så havde jeg ikke downloaded den.... Ellers OK opgave
 • 06-06-2006
  Du mangler at oplyse hvad for opgave bog/eksamen hører til det ville være rart at vide. Og hvad spørgsmålene er :-(
 • 02-08-2011
  Givet af Studerende på 3. år
  er overskuelig og kommer godt rundt
 • 28-05-2011
  Givet af Elev på 2. år
  Måske er mine krav lidt for høje. Jeg har læst ledelse og samarbejde på merk. niveau.