3.g SSO om Stoicismen og Kirkegaards filosofi

3.g SSO om Stoicismen og Kirkegaards filosofi

Denne opgave beskæftiger sig med stoicismen, som den er blevet overleveret af Seneca den Yngre, stillet overfor Kierkegaards filosofi. Begge filosofier søger at give mennesket svar på, hvorfor det er som det er - hvorfor det lever, elsker, smerter og søger. Netop opgavens primære tekster omhandler det sidste; det urolige sinds evige søgen. Opgavens søgning går derfor ud på at finde målet for sindets søgen, samt redskaberne der måtte bruges på vejen, indenfor begge filosofier, for derefter at stille stoicismen og Kierkegaard overfor hinanden.

Indhold

Den stoiske filosofis mål og midler
Hovedlinjerne i Kierkegaards filosofi
”Sibi displicere” og ”Fortvivlet at ville være sig selv”
Kierkegaards kritik af stoicismen
Mulighederne for at opnå sindsro
Konklusion

Uddrag

Som udgangspunkt følger en analyse af Senecas De Tranquillitate Animi II, 1 – II, 8, og der redegøres ved hjælp af denne for den stoiske filosofis mål og midler. De Tranquillitate Animi er en del af en årelang brevveksling mellem Seneca og hans kære ven Serenus. I det valgte tekststykke svarer Seneca på Serenus' forespørgsel om et lægemiddel mod sin åndelige kvalme, nausea, og Seneca må i forlængelse af dette både beskæftige sig med sygdommens skikkelser og dens helbredelse. Her skinner den stoiske tankegang klart igennem.
Efter der her er gjort rede for stoicismens grundtanker, gøres der kort rede for hovedlinjerne i Kierkegaards filosofi, med afsæt i Sygdommen til Døden. I 1849, 11 år efter sin første udgivelse, udkommer Søren Kierkegaards Sygdommen til Døden – En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse. Værket er forfattet af et af Kierkegaards utallige synonymer, Anti-Climacus, og skulle blive kendt som hans psykologiske hovedværk.
Efter der er dannet et overblik over stoicismens tanke og Kierkegaards filosofi, sammenlignes det stoiske begreb ”sibi displicere” med Kierkegaards ”Fortvivlet at ville være sig selv”, som det kommer til udtryk i afsnittet, bb) Den Fortvivlelse, fortvivlet at ville være sig selv, Trods. Herefter analyseres Kierkegaards kritik af stoicismen, som den kommer til udtryk i det Handlende, fortvivlede Selv.
Til sidst diskuteres og vurderes, på baggrund af opgavens tidligere slutninger, mulighederne for at opnå sindsro inden for de to filosofier. Dette sker med henblik på kulturelle og historiske forskelle. Slutteligt konkluderes der på, hvad der blev fundet i opgaven... Køb adgang for at læse mere

3.g SSO om Stoicismen og Kirkegaards filosofi

[3]
Bedømmelser
  • 26-04-2006
    fordi jeg syntes den er spendende
  • 03-01-2010
    Udmærket arbejde!!!!!!
  • 03-05-2006
    wow godt arbejde !

Materialer relateret til 3.g SSO om Stoicismen og Kirkegaards filosofi.