Laplaces lov - Rapport i Fysik

 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 7
 • 1525
 • PDF

Laplaces lov - Rapport i Fysik

Formål:

Øvelsens overordnede formål er at eftervise Laplaces lov. Vi gør det via tre deløvelser om Laplaces lov:

Vise at kraften er ligefrem proportional med I, når B og l holdes konstante og vinklen er 90 grader.

Vise at kraften er ligefrem proportional med l, når B og I holdes konstanten og vinklen er 90 grader.

Vise at kraften er ligefrem proportional med sinus til vinklen, når B, I og l holdes konstante.

Disse delforsøg kan samles og tilsammen eftervise Laplaces lov.

Lærers kommentar

Meget flot rapport! Der burde dog have været inkluderet et lille afsnit om fejlkilder og usikkerheder. Disse havde ikke stor betydning, grunder jeres flotte resultater, men skal indeholdes i en fysikrapport.

Indhold

Formål
Forsøgsopstilling
Fremgangsmåde
Teori
Resultater
Kommentarer
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:

A) Først sikrede vi os, at magneterne i hesteskomagneten vendte korrekt. Herefter placerede vi denne på en digitalvægt, som efterfølgende nulstilledes. Mellem polskoene på magneten anbragte vi et lederstykke på 0,04m, så dette var vinkelret på magnetfeltet. Derpå tilsluttede vi lederstykket en spændingskilde, hvorpå de forskellige strømstyrker kunne aflæses. Da vi med det benyttede udstyr ikke bør overskride 4A, foretog vi målinger for hver 0,5A op til denne værdi.

B) Det under punkt A) anvendte lederstykke var udskifteligt, så her erstattede vi skiftevis dette og holdt strømstyrken konstant på 4A. Vi målte desuden de enkelte lederstykkers længde med en lineal.

C) I denne deløvelse brugte vi i stedet for lederstykkerne fra de to forrige deløvelser en lille drejelig spole samt en anden magnet. Denne var inddelt i gradtal, og vi opstillede den således, at 0 svarede til intet udslag på vægten. Vi holdt igen strømstyrken konstant på 4A. Først drejede vi spolen den ene vej og noterede data for hver 10. Dette gentog vi, men drejede blot spolen den modsatte vej... Køb adgang for at læse mere

Laplaces lov - Rapport i Fysik

[7]
Bedømmelser
 • 15-11-2013
  kadslkkkkkkkkkkkkdkdkslaælkælaækasækasækaækaækaækækosksd
 • 24-03-2015
  cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
 • 05-05-2014
  God hjælp og inspiration. Tak.
 • 05-03-2007
  bueno