Opdrift af ballon | Fysik B

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 9
  • 1491
  • PDF

Rapport: Opdrift af ballon | Fysik B

Vi undersøger opdrift i forbindelse med en ballon.

FORMÅL

At eftervise Archimedes lov, der lyder: Et hvert legeme der vejer mindre end et lige så stort rumfang luft, må gå til vejrs indtil det træffer et luftlag, af hvilket et rumfang på legemsstørrelse netop vejer lige så meget som dette selv. Eller i denne sammenhæng: Opdriften på ballonen er lig med tyngden af den fortrængte kolde luft. Dette foretages ved at konstruere en luftballon af papir.

Studienets kommentar

Meget gennemført rapport, der dog mangler et ordentligt afsnit om fejlkilder (de fejl der påvirker det endelige resultat i én bestemt retning - f.eks. et system som på trods af antagelser, ikke er helt isoleret) og usikkerheder (de fejl der kan påvirke resultatet både positivt og negativt - f.eks. måleusikkerhed på instrumenter.)

Indhold

Formål
Fremgangsmåde
Anvendte Redskaber
Teori
Databehandling
Forsøgsresultater/databehandling:
Fejlkilder & Usikkerheder
Konklusion
Evaluering

Uddrag

Med "tyngden af den fortrængte kolde luft" menes her tyngdekraften af den atmosfæriske luft, som kan være i ballonen ved den kolde temperatur. Som det også kan ses på figuren, så skyldes opdriften, at den omkringliggende luft trykker mere mod ballonens nederste dele end på ballonens øverste dele - trykket tiltager jo ned igennem atmosfæren!... Køb adgang for at læse mere

Opdrift af ballon | Fysik B

[1]
Bedømmelser
  • 04-03-2014
    Ikke en særlig god opgave, er manglende på alle fronter, teori, fejlkilder, fremgangsmåde osv. Derudover kan jeg ikke lide attituden af skriveren da han bruger mange sætninger på blot at beskrive hvor godt hans forsøg var og hvor godt skrevet opgaven er. Kan ærligtalt ikke forstå hvorfor den fik 12. Denne opgave er ikke værd at bruge point på. Istedet råder jeg jer til at downloade denne opgave: www.studienet.dk/Opgaver/Varmluftballon-154714.aspx Da den er meget mere gennemgående.