LIH Rengøring case

 • EUD (og HG) 1. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 24
 • 4781
 • PDF

LIH Rengøring case

Dette er en Caseopgave på første skoleforløb til kontorassistentuddannelsen.

Forord:

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med mulig opstart af ny virksomhed – LIH Rengøring.

Rapporten er udarbejdet for at vise vision, mission og målgruppe.
Larsen, Fisker & Klostermann Aps skal på baggrund af denne rapport vurderer om det er realistisk med opstart af sådan en virksomhed, samt være behjælpelig med råd og vejledning, derudover også være behjælpelige med anskaffelse af økonomiske midler.

Jeg ser frem til Jeres vurdering af min virksomhedsplan.

Indhold

Titelblad 1
Forord 3
Ide 4
Idegrundlag 4
Virksomhedsform 5
SWOT-analyse 6
S – Strength (Styrker) 6
W – Weakness (Svagheder) 7
O – Opportunity (Muligheder) 8
T – Threat (Trusler) 8
De 4 P´er 10
Produkt 10
Promotion 11
Pris 12
Place (Distribution) 12
IT og dokumentstyring 13
Kalendersystem 13
IT sikkerhed 14
Organisationsmodel – nu og om 5 år 15
forslag til etableringsomkostninger 17
Phillip Kotlers 3 niveau - model 18
Konklusion 19
Bilag 1 21

Uddrag

IDE

Idéen med LIH Rengøring er at dække andre virksomheders rengøringsbehov. På længere sigt håber jeg at kunne ekspandere til det private marked, altså private kunder.

Min vision med LIH Rengøring er, at få en høj placering indenfor rengøringsområdet, dog begrænset til rengøring for virksomheder. Når jeg har en ”fast” placering og mit overskud er tilfredsstillende, vil jeg undersøge mulighederne for, at ekspandere til det private marked.
På længere sigt er mit mål, at starte virksomheder op i andre store byer, gerne indenfor 5 år.

Min virksomhed skal bruge miljøvenlige produkter – en miljørigtig rengøring. Dette er vigtigt at fremhæve når jeg skal ud og promovere min virksomhed.
Min målgruppe er derfor større og mindre virksomheder med et større eller mindre rengøringsbehov. Som tidligere nævnt, håber jeg på at kunne servicere private kunder på længere sigt.

I løbet af 2 år, er min forhåbning, at overskuddet i LIH Rengøring er steget med 20 %.
IDEGRUNDLAG

De første par år, vil jeg benytte mig af en aggressiv markedsføring, dog med begrænsede midler. Jeg vil muligvis have svært ved at få mange selverhvervede kunder. Dette set ud fra, at der er finanskrise, hvorfor markedet konstant kan ændre sig. I takt med at den finansielle situation i... Køb adgang for at læse mere

LIH Rengøring case

[2]
Bedømmelser
 • 22-10-2014
  Givet af Elev på 1. år
  this project helps me a lot and gives me a good vision and inspiration.thanks for sharing
 • 16-04-2015
  virkelig god opgave. meget inspiration at hente