LEGO Companys hjemmeside

 • HHX 3. år
 • Dansk A
 • 10
 • 5
 • 1576
 • PDF

Hjemmesideanalyse: LEGO Companys hjemmeside

Opgaveformulering
Foretag en analyse af forsiden (tekst 1) og de tre undersider (tekst 1.1, tekst 1.2 og tekst 1.3) fra LEGO Companys hjemmeside. Du skal herunder bestemme sidernes målgruppe og karakterisere deres sprog og layout.

Gør i forlængelse af analysen rede for, hvilket billede LEGO Company ønsker at give af sig selv. Du kan inddrage de øvrige undersider.

Afslut din besvarelse med at vurdere hjemmesidens gennemslagskraft.

Uddrag

Jeg har fået til opgave at analysere en del af LEGO Companys gamle hjemmeside fra år 2000. Jeg vil herunder komme ind på de enkelte siders layout, deres tiltænkte målgrupper og sprog. Desuden vil jeg komme ind på hvilket image LEGO ønsker at skabe af sig selv igennem hjemmesiden. Jeg vil give en vurdering af de enkelte sider og til sidst vil jeg give en konklusion på hele hjemmesidens gennemslagskræft.

Fælles for de fire udleverede tekster er, at opbygningen af siden er tredelt. Indholdet er således indrammet af et fast sidehoved og en fast sidefod. Dette er med undtagelse af Tekst 1.2 og Tekst 1.3, der ikke har en sidefod. Dette skyldes højst sandsynligt, at disse to sider henvender sig til en anden målgruppe, der er interesseret i nogen andre og mere uddybende kontaktoplysninger, om de skulle få lyst til at kontakte LEGO.

I sidehovedet på de fire tekster er der øverst placeret fire links, ”HOME”, ”HELP”, ”GROWN UPS” og ”PRIVACY”. Herudover er der placeret en søgefunktion, ”QUICK FIND”, der skal hjælpe brugeren til hurtigt at navigere rundt på siden. Navigationspanelet er lavet i en gul/orange farve. Det sidste gennemgående element i sidehovedet, er LEGOs logo, der er placeret øverst i højre hjørne under navigationspanelet. Logoet er i LEGOs originale farver, primært rød. Dette sammen med de varme gullige/orange farver i navigationspanelet, giver sidehovedet en livlig og ophidsende effekt. Omkring sproget der er anvendt i sidehovedet, bør der henledes opmærksomhed på navigationspanelet i toppen, der er på engelsk. Dette gør... Køb adgang for at læse mere

LEGO Companys hjemmeside

[2]
Bedømmelser
 • 29-09-2011
  En okay opgave, som blot tager dig igennem LEGO (gamle) hjemmeside.
 • 20-03-2011
  velstruktureret opgave bygget på fornuftige argumenter