Læring og intelligens

 • STX 2.g
 • Psykologi B
 • Ingen givet
 • 3
 • 796
 • PDF

Synopsis: Læring og intelligens

Problemformulering:
Hvordan fremmer man bedst børns intelligens?

Uddrag:
"- H. Gardner har udformet en teori om at hvert individ har en eller flere former for intelligenser også kaldet ”de syv intelligenser”; intelligensen for det verbale, intelligensen for musik, intelligensen for det logisk-matematiske, intelligensen for det spatiale(rumlige) og intelligensen for det kropslige-kinætiske, intelligensen for det intrapsykiske og intelligensen for det interpsykiske. Gardner troede derved også på at ved en psykologisk test, kan der ikke være noget forkert svar – han arbejdede ud fra det svar han fik fra barnet.
- Jean Piagets teori bygger på, at børn gennem aktivitet oplagrer kognitive strukturer. De kognitive strukturer opbygges over 4 udviklings trin: Den senmotoriske – gennem sanser og bevægelser. Den præoperationelle – magisk tænkning. Konkrete operationers periode – flere synsvinkler, moralsk syn. Formelt operationelle periode – abstrakt, logisk og hypotetisk tænkning
- Lev Vygotskys teori om miljøets indflydelse på læring, samt balancegang mellem børns selvlæring og hvad de lærer med hjælp fra andre, fordi det fremkommer tydeligt i artiklerne."

Lærers kommentar

Fin synopsis.

Læring og intelligens

[17]
Bedømmelser
 • 24-03-2012
  jeg kan godt lide den her opgave, fordi den er en god opgave. den er nem at forstår det især de forskelligt psykologi begreber
 • 21-06-2011
  Givet af Lærerstuderende på 3. år
  ok, men virker lidt opremsende. det ville have været fint med eksempler til praksis.
 • 10-12-2015
  fin opgave, men jeg synes den mangler lidt uddybning og lidt praksis :-)
 • 07-03-2015
  Ikke særlig fyldestgørende og meget lidt brugbar