AT synopsis om længdegradsproblemet og sørejser

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Fysik B)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1566
 • PDF

AT synopsis om længdegradsproblemet og sørejser

AT synopsis og talepapir i Fysik B og Historie A til AT11 (eksamen 2009). Det overordnede emne var "Rejser" og emnet i denne opgave "længdegradsproblemet og sørejser".

Problemformulering: "Hvad lå til grund for udviklingen af præcise navigationsapparater til brug på sørejser?"

Problemformulering
I 1700-tallet var sørejser meget brugte, og derfor blev nødvendigheden af mere præcis navigation større. I 1714 nedsatte den engelske dronning en længdegradskommission, som udsatte en præmie på 20.000 £ til den der kunne finde en måde at måle længdegraden med en unøjagtighed på højest en halv grad.

Hvad lå til grund for udviklingen af præcise navigationsapparater til brug på sørejser?

Problemstillinger:
Hvordan var verdenssituationen omkring år 1700?
Hvilke drivkræfter lå bag længdegradsproblemet?
Hvorfor fremsatte det Britiske Imperium en præmie til den, der kunne finde længdegraden?
Hvilke måder kunne man bruge til at bestemme sin længdegrad, og hvilke problemer var forbundet med disse?

Elevens kommentar

Vurderingen 10 er på baggrund af både synopsen og den mundtlige fremlæggelse. Hvis jeg havde haft bedre styr på, hvordan man finder tid og breddegrad ved hjælp af sekanter, kunne jeg have fået 12. Derudover spurgte censor ind på, hvilke navigationsmidler, man bruger i dag (GPS), og hvordan de fungerer.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste
Perspektivering til studierapport
Talepapir

Uddrag

Hvordan var verdenssituationen omkring år 1700?
Metoder/teorier
Til besvarelsen af denne problemstilling bruges til dels en historikers fremstilling af perioden, og derudover også nogle kilder fra samtiden, der underbygger denne. Kilderne forklarer også nødven-digheden af kolonisering, og derved sørejser, og behovet for at være først. Kilderne behandles kil-dekritisk, hvor man kigger nærmere på kildens ophavssituation. Til denne problemstilling er føl-gende kilder brugt til besvarelsen: Richard Hakluyt den Yngre: Afhandling om Vestlig Kolonisering (London, 1584) og Thomas Mun: Merkantilismens Principper.
Delkonklusion
I perioden omkring år 1700, hvor kolonisering og handel over havene var aktuel, var det nødvendigt at have gode navigationsapparater. De store søfartsnationer sendte skibe ud for at udforske og erob-re nyt territorium, for der var en økonomisk gevinst ved at have kolonier, der kunne styrke landets økonomi ved at finde en passende balance mellem eksport og import. Hvis det var muligt for en ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om længdegradsproblemet og sørejser

[2]
Bedømmelser
 • 27-09-2011
  God opgave, hjalp mig igennem en hård at uge. appreciate it!
 • 22-05-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  En yderst god AT synopsis.