NV-Rapport - Stevns Klint - Geologi

NV-Rapport - Stevns Klint - Geologi

Dette er en rapport i NV (naturvidenskabeligt grundforløb), der handler om geologi. Jeg beskriver Stevns Klint og dens dannelse via en oversigt over lagenes alder. Jeg diskuterer også teorierne for masseuddøen og kridt/tertiær grænsen.

Lærers kommentar

Meget flot opgave.

Indhold

Beskrivelse af Stevns Klint 3
Dannelse af Stevns Klint .3
Lagene og dets alder . 4
Kridt/Tertiær grænsen . 5
Teorier for masseuddøen . 5
Iridium .5
Absolut og relativ tid 7
Bonusspørgsmål 7
Koldere klima 7
Is ved polerne, landhævning og nedbrydning af kontinenter 7
Kraterøvelser 8
Teori. . . . 8
Kysttyper 9
Sammenligning af Stevns Klint og Amager Sydvestpynt . . 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Stevns Klint er en ca. 16 km. lang kystklint, som strækker sig mellem Rødvig i syd og Bøgeskov Havn i nord. På det højeste sted ligger klinten 41 meter over havet, og det er ved Stevns Fyr. Nederst ved Stevns Klint har vi skrivekridtet, som er det blødeste lag i klinten, og som derfor også er det lag, som er blevet mest eroderet af havet. Det karakteristiske ved Stevns Klint, er dens overhængende profil, som også har ført til voldsomme skred, som fx d. 16. marts 1928, hvor Højerup kirkes kor styrtede ned. Men i dag er der ikke fare for, at kirken styrter ned. Kysten er nemlig kystsikret ved Højerup Kirke med bølgebrydere, som næsten ophæver erosionen, og selve kirken er understøttet af betonvægge og jernstivere. Desuden er bryozokalkens densitet samt flintlagene i den overhængende profil også stabile nok, til ikke at knække af.

Stevns Klint har derudover også været brugt til forskellig udnyttelse. Bl.a. har bryozokalken været savet ud til bygningssten, som er blevet brugt i store dele af Østsjælland. Der har også fundet kalkbrænding sted, og i dag bliver der produceret store mængder skrivekridt derfra... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Stevns Klint - Geologi

[3]
Bedømmelser
  • 11-06-2014
    god opgave er kan hjælpe en igennem et svært emne
  • 10-03-2013
    god opgave der hjaælp mig
  • 10-11-2014
    Stort, stort fem-tal