DHO om "Stolt Elins hævn" og kvindesyn og kønsroller i middelalderen

 • STX 1.g
 • DHO
 • 12
 • 18
 • 4941
 • PDF

DHO om "Stolt Elins hævn" og kvindesyn og kønsroller i middelalderen

Dansk/historieopgave skrevet i begge fag om kvindesyn og kønsroller i middelalderen.

Problemformulering:
Hvordan var kønsrollerne i middelalderen, og hvilke rolle spillede kærligheden i forhold til ægteskabet?

Redegørelse for kønsrollerne i middelalderen
Analyse af Jyske lov og Skånske lov med fokus på mænds syn på kvinder
Analyse af folkevisen ”Stolt Elins hævn”
Vurdering af kvinders muligheder i og uden for ægteskabet

Indhold

Indledning
Problemformulering
Redegørelse for konsrøllerne i middelalderen
Analyse af Jyske Lov og Skånske lov med fokus på mænds syn på kvinder.
-Jyske lov
-Skånske lov
Analyse af folkevisen "Stolt Elins Hævn"
-Folkeviser
-Handlingsreferat
-Komposition
-Personkarakteristik
-Tema
Diskussion af kvinders muligheder i og uden for ægteskabet
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Når man hører om historier fra middelalderen, er det ofte om de store krige, om dem som styrede landet, dem som byggede kirkerne, skrev bøgerne og udviklede samfundet. Dem som udrettede noget. Vi hører om mændene. Om mændenes arbejde, deres handlinger og konsekvenser.
Hvor er kvinderne henne? Hvor er deres del af historien, hvad har de udrettet? I middelalderen var kvinderne ikke på lige for med mænd. De blev hjemme, og passede husholdningen, fødte og passede børn. Kønsroller som er så forskellige fra dem, vi har i dag i Danmark. Hvorfor var det sådan? Middelalderen var på mange måder en helt anden verden - familien, slægten og status var altafgørende faktorer, som vi i dag ikke lægger særlig stor vægt på, når det f.eks. gælder valget af partner. Alt var afhængigt af den familie, man blev født i. Hvis man var født bonde, forblev man bonde. Og det var svært at skifte klasse.

Ægteskabet var heller ikke, som vi kender det i dag. Det var den økonomiske og sociale status, som blev taget i betragtning for en indgåelse af ægteskabspagten og alder spillede ikke nogen rolle.
Et eksempel er Margrethe den 1., som blev gift med Kong Håkon den 6. af Norge. Hun var 10 år gammel, han var 23. En udmærket forbindelse. Hvis de unge kunne lide hinanden, ville det selvfølgelig være et plus. Hvis ikke så måtte de lære at holde af hinanden med tiden.
Kvinden havde ikke meget, at skulle have sagt. Hendes status var lavere end mandens, og han kunne behandle hende, som han ville. En mand måtte gerne have flere såkaldte ”friller”, mens kvinden blev fordrevet, hvis hun havde en affære.
Disse ulige vilkår, samfundets opbygning, dagligdagen, pligterne og den gennemtrængende tro på gud, er kun noget, man finder sammen i middelalderen. Derfor er denne periode på ca. 450 år i Danmark en fascinerende periode, som man kun kan have lyst til at lære mere om... Køb adgang for at læse mere

DHO om "Stolt Elins hævn" og kvindesyn og kønsroller i middelalderen

[5]
Bedømmelser
 • 06-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Var virkelig brugbart i forhold til min egen DHO, hjalp med at give et nyt syn på det jeg sad med.
 • 01-03-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  Perfekt i forhold til hvad jeg skulle bruge. Grundig og overskuelig.
 • 02-04-2018
  Givet af 1.g'er på STX
  h
 • 09-10-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Super! !!!!!!!!!!!!!!!

Materialer relateret til DHO om "Stolt Elins hævn" og kvindesyn og kønsroller i middelalderen.