Kvinderoller i reklamen

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 12
  • 18
  • 6156
  • PDF

Kvinderoller i reklamen

Dette er en besvarelse af SSO'en på 2. HF. Den beskæftiger sig med kvinderoller i den senmoderne samfund, reklamen og opbruddet med kvindens rolle i reklamen siden 1960'erne.

Opgaven redegør for kvindens forskellige roler i nogle forskellige reklamer. Derudover er der en analyse af en reklamen fra LongoVital, en fra Bjørn Borg og en fra Le Klint. Til sidst diskuteres om reklamen fastsætter kvindens rolle i samfundet eller ej.

Elevens kommentar

Der blev ikke givet nogle kommentarer, men blot en karakter.

Indhold

Resumé 2
Indledning 3
Analyse af reklamen for LongoVital 5
Reklamens opbygning 5
Reklamens målgruppe 6
Reklamens kvindebillede 6
Analyse af reklamen fra Le Klint 6
Reklamens opbygning 6
Analyse ud fra minervamodellen 7
Analyse ud fra Billedernes alfabet 7
Reklamens kvindebillede 7
Analyse af reklamen fra Björn Borg 8
Reklamens opbygning 8
Reklamens kvindebillede 9
Delkonklusion 9
Kvinderoller i reklamen 10
Kvinden som sexsubjekt 10
Kvinden som et sexobjekt 10
Modekvinden 10
Husmoderen 11
Delkonklusion 11
Reklamens påvirkning på kvindens stilling i samfundet 12
”Reklamen fastlåser os i roller” 12
Fastgroede kvinderoller 13
Smummy 13
Opbrud med de traditionelle kvinderoller 14
Reklamen tilpasser sig målgruppen 14
Delkonklusion 15
Konklusion 16
Litteraturliste 18

Uddrag

I det senmoderne samfund opereres der med begrebet 'traditionerne aftraditionaliseres'. Der er sket en opløsning af samfundets normer og traditioner, så man i dag har mulighed for at leve på egne præmisser. For kvinden indebærer dette, at hun ikke længere er nødsaget til at være hjemmegående, passe børn og tage sig af manden efter hans præmisser. I dag er kvinden krævende i sin ret på lige-stilling, og hun brillerer på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er så, om denne udvikling også kan ses i reklamernes kvindebilleder. Denne opgave til hensigt at diskutere, hvorvidt reklamen afspejler og dermed cementerer kvindens stilling i samfundet, eller om reklamen tilbyder nogle nye muligheder for kvinders selvopfattelse og udfoldelse. Der bliver inddraget to ældre reklamer, hvorved der laves en perspektivering til reklamens kvindebillede i det traditionelle samfund. Dette gør det muligt at belyse den udvikling, der er sket med reklamens skildring af kvinden... Køb adgang for at læse mere

Kvinderoller i reklamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.