Kvinderetttigheder - kampen for fri abort

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1111
 • PDF

Kvinderetttigheder - kampen for fri abort

AT synopsis om kvinderettigheder - kampen for fri abort. Fagkombination: Dansk A og Historie A.

Problemformulering

Jeg vil redegøre for forskellene på Svangerskabsloven fra 1956 og Loven om Svangerskabsafbrydelse fra 1973.
Derefter vil jeg analysere hvordan samfundet forholdt sig til de ændringer der skete omkring abort fra 1956 til 1973, og hvordan der bliver argumenteret imod og for abort i henholdsvis ”Lis Møllers tale d.24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab”i” Folketingstidende 1966-67”, sp. 1992-96” og ”Dansk kvindesamfunds medlemsblad ”fri abort eller ikke?", 1967, nr. 3, s. 35-41. Til sidst vil jeg perspektivere den danske opfattelse af abort til andre landes opfattelse af abort.

Oversigt over de væsentlige problemstillinger
1.Hvordan afspejler forskellen på Svangerskabsloven og Loven om Svangerskabsafbrydelse samfundets opfattelse af fri abort?
2.Hvilke forskellige holdninger var der til frigørelsen af abort fra 1956 til 1973? Hvem gik ind for fri abort og hvad var deres argumenter?
3.Hvorfor var der så mange illegale aborter fra 1956 til 1973?
4.Hvordan er opfattelsen af abort i f.eks. Irland? Hvordan er den anderledes i forhold til Danmark? Hvad kan dette skyldes?

Indhold

Overordnet problemformulering
Oversigt over de væsentlige problemstillinger
Væsentlige delkonklusioner
Oversigt over, hvilke metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingen
Samlet konklusion
Perspektivering til studierapport
Litteraturliste

Uddrag

Væsentlige delkonklusioner

1. Der er væsentlige forskelle mellem Svangerskabsloven og Loven om svangerskabsafbrydelse, for det første er straffen for at udføre en abort selv, blevet nedsat fra 8 år, hvor den i Loven om Svangerskabsafbrydelse er højest 2 år, hvis man da overhoved bliver straffet. Dette viser fra samfundet en stigende forståelse for kvindens ret til at bestemme over egen krop, og giver hende samtidig lov til at tage ansvar for eget valg.

2. Der var mange forskellige holdninger til frigivelsen af aborten. Mange partier havde tilhængere af fri abort, men flertallet var i lang tid imod. SF fremlagde i 1967 et forslag om en lovændring i Svangerskabsloven. SF begrundede deres forslag med, at der hvert år fandt 15.000-25.000 illegale aborter sted, men kun ganske få af kvinderne blev retsforfulgt efter Svangerskabsloven fra 1956. Dette var et udbredt debat-emne, og i Dansk kvindesamfunds medlemsblad, skrev Bettina Heltberg, at abort kan være en sørgelig udvej for de kvinder, som bærer på et uønsket barn, men at Dansk Samfund selv var skyld i uønskede graviditeter, pga. mangel på information, vejledning og rådgivning om prævention og psykologisk støtte. Men hun mener derimod også, at hvis lovgivningen om fri abort bliver vedtaget, må der kræves medicinsk og social rådgivning, og der bliver nøje vejledt omkring mulige... Køb adgang for at læse mere

Kvinderetttigheder - kampen for fri abort

[3]
Bedømmelser
 • 12-04-2011
  God opgave, synes dog der lige manglede en rød tråd :-)
 • 26-04-2015
  okay opgave, men meget mangelfuld
 • 12-11-2011
  cdsfffffffffffffffffffffds dfd