Kvindeoprøret: 1960'erne til 1970'erne

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 7
  • 9
  • 3182
  • PDF

Kvindeoprøret: 1960'erne til 1970'erne

Opgaven indholder en redegørelse og en analyse

Problemformulering

Redegør for kvindernes livsvilkår og tiden op til kvindeoprøret.

Analyser hvad der lå til baggrund for kvindeoprøret og metoderne der blev brugt under selve kvindeoprøret.

Diskuter/vurder virkningen af kvindeoprøret og indflydelsen på tiden derefter.

Indhold

1. Indledning 4
2. Problemformulering 4
3. Redegørelse 4
3.1. Arbejdsmarkedet 4
3.2. Sex og abort 5
4. Analyse 6
4.1. Arbejdsmarkedet 7
4.2. Sex og abort 8
5. Vurdering 9

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt dette emne, fordi jeg finder det meget interessant samt et relevant emne som alle, især kvinder, i det danske samfund burde have kendskab til. I min redegørelse vil jeg især gå ind og se på kvindernes liv i 50erne og starten af 60erne. Her vil jeg lægge stor vægt på kilden På trods, 100års kvindehistorie af Hanne Dam samt kvindeinfo.dk . I min analyse vil jeg inddrage min viden om tiden op til kvindeoprøret fra min redegørelse og bruge den til at analysere, hvad de væsentlige grunde til kvindeoprøret var. Jeg vil analysere de metoder som der blev brugt under kvindeoprøret, altså hvordan man kæmpede for kvinders rettigheder. I vurderingen / diskussionen vil jeg bruge oplysningerne fra analysen omkring metoderne, der blev brugt, vurdere virkningen af kvindeoprøret og derefter vil jeg diskutere hvorvidt kvindeoprøret har indflydelse på nutidens kvindes liv og om der i dagens Danmark er ligestilling mellem kønnene. I min opgave vil jeg især lægge vægt på to områder: arbejdsmarkedet samt sex og abort da det efter min overbevisning, er nogle af de områder hvor der er sket den vigtigste udvikling
indenfor kvindehistorie.

Redegørelse:
Arbejdsmarkedet:
I 1950'erne var der et økonomisk opsving. Industrien blev det største erhvervsområde, hvor det førhen havde været landbruget. Det gjorde at der blev behov for ekstra arbejdskraft, så man hentede folk ind fra landet, men også kvinderne blev hevet ud på arbejdsmarkedet. Før kvindebevægelsens indtog var det en selvfølge at en kvinde, uanset hendes uddannelse, forlod arbejdsmarkedet når hun blev gift og blev en husmor. Det at blive en husmor med et pænt hjem var det ideelle for en ung pige i 1950'erne. Selvom mange kvinder blev nødt til at arbejde ude, efter at de var blevet gift, for at supplere familiens indtægt, flyttede den offentlige holdning til... Køb adgang for at læse mere

Kvindeoprøret: 1960'erne til 1970'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.