SRP: Kvindeforholdene i Afghanistan i Engelsk og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 22
 • 8478
 • PDF

SRP: Kvindeforholdene i Afghanistan i Engelsk og Historie

SRP om Kvindeforhold i Afghanistan og "A Thousand Splendid Suns", som er skrevet af Khaled Hosseini - Jeg kigger også på indflydelsen på kvinderettigheder som de forskellige styrer har haft i de sidste 35 år - opgaven er skrevet i Engelsk A og Historie A.

Problemformulering:
 Giv en kort redegørelse for Afghanistans historie fra 1960'erne til 2003.
 Analyser Khaled Hosseinis ”A Thousand Splendid Suns” med særlig fokus på kvindernes stilling i Afghanistan.
 Giv en vurdering af, hvordan de forskellige styrer har påvirket kvindernes forhold i Afghanistan de senest 35 år.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.2 Metodeafsnit og kildekritik 2
2. Redegørelse for Afghanistans historie fra 1960'erne til 2003 3
2.1 Afghanistan før 1960'erne 3
2.2 Det kommunistiske styre og den sovjetiske besættelse af Afghanistan 4
2.3 Kaos og anarki 5
2.4 Afghanistan under Taleban 5
3. Analyse og fortolkning af A Thousand Splendid Suns 7
3.1 Fortælleteknik 7
3.2 Personkarakteristik 8
3.2.1 Mariam 8
3.2.2 Laila 11
3.2.3 Mariam og Laila 13
3.2.4 Laila 16
3.3 Titlens symbolik 16
4. Vurdering af de forskellige styres påvirkning af de afghanske kvinders forhold 18
4.1 Afghanistan under Taleban 18
4.2 Afghanistan i dag 19
5. Konklusion 20
6. Perspektivering 21
7. Litteraturliste 22
6.1 Primær litteratur 22
6.2 Sekundær litteratur 22
Bilag 1

Uddrag

"1; INDLEDNING
Jeg har valgt at skrive om Afghanistan, med fokus lagt på kvindeproblematikken/undertrykkelsen, da jeg mener det er et vigtigt emne at få belyst.

Utallige afghanske kvinder er blevet berøvet deres rettigheder gennem årene, og mange har lidt under de umenneskelige forhold, især under det talebanske styre, som var ledet af fundamentalistiske islamister. Gennem analyse og fortolkning af Khaled Hosseinis roman ”A Thousand Splendid Suns”, vil jeg fokusere på kvindernes stilling/situation i Afghanistan igennem mere end 3 årtier.

Efter terrorangrebene i USA d. 11. september 2001, blev hele verdens opmærksomhed rettet mod Afghanistan. I løbet af få døgn vidste chokerede verdensborgere, at Afghanistan var hjemsted for fundamentalistiske terrorister. Khaled Hosseini har tilegnet bogen ”A Thousand Splendid Suns” til de afghanske kvinder, – han fortæller en gribende historie om to kvinders skæbne der udspiller sig på grusomste vis.

Bogen beretter om det krigsramte Afghanistan, først under den russiske besættelse og senere under det talebanske styre. Khaled Hosseini stammer selv fra Afghanistan, hvor han boede en del af sin barndom, og man må formode, at han på baggrund af sin viden og research har skrevet en troværdig, omend fiktiv roman.

Hosseini er en fantastisk fortæller, han mestrer en utrolig fortælleteknik, hans sprog, brug af symbolik og evnen til at visualisere teksten gør, at man som læser, røres og fanges af bogen og dens budskab."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kvindeforholdene i Afghanistan i Engelsk og Historie

[10]
Bedømmelser
 • 14-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Den svarer på det, der skal svares på, den er spændende at læse, og det er en super god måde at få overblik på samt god inspiration. Det er muligvis den urettede version, der er blevet lagt op, for der er virkelig mange komma- og grammatikfejl.
 • 14-12-2011
  Gennemgangen af bogen er god, men resten af opgaven virker ikke så godt gennemarbejdet. Vurderingen til sidst fylder kun 2,5 side i forhold til hele opgaven. Derudover er der mange tendentiøse formuleringer i sproget.
 • 04-02-2016
  Givet af Studerende på 7. år
  Ikke meget at komme efter.
 • 16-03-2015
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse