Et fedtstofs molarmasse og C-atomer i R-grupper | Kemi B

  • STX 2.g
  • Kemi B
  • 10
  • 6
  • 1146
  • PDF

Rapport: Et fedtstofs molarmasse og C-atomer i R-grupper | Kemi B

Rapporten beskriver et forsøg med det formål at bestemme et fedtstofs molarmasse og antallet af C-atomer i R-grupper via kvantitativ forsæbning. Herudover bestemmer vi også forsæbningstallet.

Formål
Forsøgets formål er at bestemme fedtstoffets gennemsnitlige molarmasse, og derefter er det muligt at beregne det gennemsnitlige antal C-atomer i R-grupperne.

Lærers kommentar

God rapport.

Studienets kommentar

Fin rapport. Afsnittet om fejlkilder er mangelfuldt. Man bør skelne mellem fejlkilder, som vil påvirke dit resultat i én bestemt retning, og usikkerheder, som ikke har nogen retning.

Indhold

Formål 2
Apparatur 2
Kemikalier 2
Teori 2
Forsøgsbeskrivelse 3
Resultatbehandling 3
1. De to titrerforbrug er forskellige på grund af fedtstoffets forbrug af KOH. Beregn, hvor stor en stofmængde HCl forskellen udgør.
2. Da HCl og KOH reagerer 1:1, har vi hermed umiddelbart fedtstoffets forbrug af KOH. Fedtstoffet og KOH reagerer 1:3. Hvor stor en stofmængde fedtstof er der i den afvejede portion fedtstof?
3. Beregn fedtstoffets gennemsnitlige molare masse.
4. Beregn den molare masse for følgende udsnit af et fedtstofmolekyle
5. Anvend den eksperimentelt fundne gennemsnitlige molare masse for et enkelt fedtsyreradikal til at beregne det gennemsnitlige antal carbonatomer i fedtsyreradikalerne i det undersøgte fedtstof.
6. Hvad er forsæbningstallet for det undersøgte fedtstof
7. Antag, at vi har et fedtstof med et forholdsvis stort forsæbningstal. Består dette fedtstof af relativt store molekyler eller består det af relativt små molekyler?
Fejlkilder 5
Konklusion 5

Uddrag

Apparatur
 Kogeplade
 250 mL konisk kolbe
 Dråbepipette
 Vægt
 Kølepære
 Forsøgsstativ
 Burette i stativ
 Tragt
 25 mL pipette med sugebold
 Pimpsten

Kemikalier
 Vindruekerneolie
 Kaliumhydroxid opløst i ethanol
 0,500 M HCL
 Phenolphtalein

Forsøgsbeskrivelse
Omkring 2 g. vindruekerneolie afvejes med 0,01 grams nøjagtighed i en 250 mL konisk kolbe, ved brug af dråbepipette. Med almindelig pipette tilsættes 25,0 ml af en opløsning af KOH i ethanol, og der tilsættes pimpsten.
Kolben spændes op i stativ, og der anbringes en kølepære i kolben. Kølevandet skal kun løbe langsomt gennem kølepæren. Kolbens indhold koges sagte i ca. 20 min ved opvarmning på
kogeplade.
I ventetiden titreres 25,0 ml af KOH-opløsningen med 0,500 M HCl med phenolphtahalein som
indikator, idet omslaget som sædvanligt bestemmes med en dråbes nøjagtighed. Resultatet noteres
ned som 1. titrering.
Når forsæbningsblandingen har kogt i ca. 20 min, titreres kolbens indhold på tilsvarende måde
med 0,500 M HCl. Ækvivalenspunktet viser sig som et farveskifte fra rød til gul. Kolben skal ikke afkøles inden titreringen. Resultatet for 2. titrering noteres ned... Køb adgang for at læse mere

Et fedtstofs molarmasse og C-atomer i R-grupper | Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.