Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 11.6-11.12

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • 10
 • 4
 • 941
 • Word2007

Noter: Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 11.6-11.12

Dette er en besvarelse af opgave i Kurlund/Systime International Økonomi B Opgavehæfte

Dette er en opgave til bogen Kurlund/Systime International Økonomi B.

Indhold

- Opgave 11.6
- Opgave 11.7
- Opgave 11.8
- Opgave 11.9
- Opgave 11.10
- Opgave 11.11
- Opgave 11.12

Uddrag

Opgave 11.6
a) En statsobligation er et gældsbevis udstedt af
staten med henblik på at finansiere statens
underskud.
b) En realkreditobligation er et gældsbevis, som
anvendes af realkreditinstitutter til at finansie-
re udlån til boligfinansiering.
c) Den effektive rente viser den reelle forrent-
ning af en obligation, dvs. at man ud over den
direkte rente også inddrager, at der opnås et
kurstab eller – gevinst.
d) Ved et stående lån tilbagebetales beløbet først
i obligationens slutår. Ved annuitetsprincippet
afdrages løbende.
e) Staten er en mere sikker 'tilbagebetaler' end
realkreditinstitutterne. Staten har altid den
mulighed i baghånden, at den kan opkræve ...

---

Opgave 11.8
a) Renterne i de fire lande følges nogenlunde ad,
med Japan dog på et meget lavere niveau.
b) Mulige årsager til høj norsk rente: høj inflati-
on, mistillid til den norske krone (devalue-
ringsforventninger).
c) Den høje rente har dæmpet lånelysten og
dermed forbruget og investeringerne... Køb adgang for at læse mere

Kurlund International Økonomi B Opgave Kap 11.6-11.12

[2]
Bedømmelser
 • 04-10-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig fin opgave...............
 • 10-10-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  den var ok .............