Kurlund International Økonomi B Opgave 17.1-17.3

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 1
 • 344
 • PDF

Kurlund International Økonomi B Opgave 17.1-17.3

Dette er en besvarelse af opgave i Kurlund/Systime International Økonomi B Opgavehæfte

Kapitel 17 Makroøkonomisk lande-analyse:
- Opgave 17.1
- Opgave 17.2
- Opgave 17.3

Opgaven hører til Kurlund/Systime International Økonomi B

Uddrag

Kapitel 17
Makroøkonomisk landeanalyse

Opgave 17.1
a) USA har oplevet en pæn højkonjunktur med høje vækstrater i BNP. Dette har bragt arbejdsløsheden ned på under 5 pct., dvs. stort set fuld beskæftigelse. Den høje vækst har medført øget import og dermed forringet betalingsbalance, ligesom USA's økonomi er præget af efterspørgselsinflation.
b) Lønstigningstakt, vækst i import/eksport, offentlig saldo, lang rente.

Opgave 17.2
Afhænger af tidspunkt for besvarelse.

Opgave 17.3
a) Land 1 er godt kørende med høj vækst og lav arbejdsløshed. Største problem er her stigende inflation og høje lønstigninger som følge af mangel på arbejdskraft. Den
heraf forringede konkurrenceevne medfører lavere eksportvækst, mens importvæk-
sten øges som følge af opsvinget. Et problem er derfor også et stigende underskud... Køb adgang for at læse mere

Kurlund International Økonomi B Opgave 17.1-17.3

[1]
Bedømmelser
 • 07-11-2017
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Forholdsvist mangelfuld