Kunstnerlængsel af Staffeldt | Analyse

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 9
 • 2921
 • PDF

Digt- og lyrikanalyse: Kunstnerlængsel af Staffeldt | Analyse

Analyse og fortolkning af "Kunstnerlængsel" af Schack von Staffeldt, samt en sammenligning med "Indvielsen" af samme forfatter. Desuden indgår en beskrivelse af Staffeldts stilart, altså platonismen og universalromantikken.

Uddrag

Adolph W. Schack von Staffeldt blev født i Danmark i 1769. Hans far var ud af en adelig, men fattig, nordtysk familie. Han havde titel af major i Tyskland, inden han og moderen flyttede til Danmark, hvor han dog var i stand til at fortsætte sin militære løbebane som officer i den danske tjeneste. Staffeldt gik i første omgang i faderens fodspor og gjorde sit indtog i det danske militærvæsen. Dette blev imidlertid afbrudt af studierejser til Tyskland, hvor han kunne dyrke sine egentlige interesser: arkæologi, nyere filosofi og digtning. Han kom således i kontakt til romantikken og dens filosofi og digtning hovedsageligt gennem de to tyske digtere Herder og Schiller. Deres tanker videreførte han i hans første værker. En anden tysk digter og filosof kom imidlertid til at spille en endnu større rolle i hans forfatterskab: Schelling. Hans indgangsvinkel til platonismen og romantikken kom til udtryk i Staffeldts værker i stadig større grad gennem hans forfatterkarriere. Denne strakte sig fra 1792 til 1808. Han fik således sin debut før Oehlenschläger, selvom denne betragtes som romantikkens forgangsmand i Danmark. Staffeldt nedlagde som sagt sin forfatterkarriere omkring 1808, bl.a. på grund af hans digtes efterhånden udvejsløse indsigt. En anden grund til at Staffeldts digtning ophørte, var at hans digte ingen opmærksomhed vakte overhovedet - i skyggen af Oehlenschläger. Under skelen til samme Oehlenschlägers debut Digte (1804), udgav Staffeldt tillige en samling med titlen Digte (1804), indeholdende nogle af de ...

---

Kunstnerlængsel, af Adolph W. Schack von Staffeldt var det først skrevne digt i digtsamlingen ”Digte” fra 1804.
I første strofe opsumerer Staffeldt faktisk, hvad hele den nyplatoniske tankegang handler om. Hvorfor er han født til et liv på jorden, et liv i fænomenernes verden, når han er bevidst om og føler sig mere draget af den åndelige verden? Den han oplevede i præeksistensen. Dette er imidlertid en oplevelse, som han ved han bevæger sig længere og længere bort fra, fortiden flygter fra ham, som han selv siger det, men som i enkelte øjeblikke lader sig åbenbare for ham:

”(…)Den stille fortid vender sig
I flugten om og ser paa mig
Igennem smiil og taarer”

Dette vækker dog imidlertid hans længsel mod idéverdenen – den åndelige verden – endnu mere. Dermed fortsætter han i anden strofe.
Sværmeriet om det mystiske-dybe og bevidstheden om at det ikke, som i præeksistensen, vil blive åbenbaret fuldt ud, vækker hos ham en ustandselig tårestrøm grundet den desperate længsel efter den virkelige virkelighed. I stedet må han forholde sig til, at den i hans jordiske fængsel vil forblive et mysterium, uklart og virkeligt som duggen. Rent biologisk er duggen et udtryk for aftenens komme. Tidens aften er heri en symbolsk betydning på alderdommen, der foruden en større og større bevidst om den uopnåelige dimension i livet fører en stadig voksende længsel med sig.
Strofe 3 afviger en del fra de øvrige:

”Ak! Vist en tid der var engang,
Da uskyld, ungdom, fryd og sang... Køb adgang for at læse mere

Kunstnerlængsel af Staffeldt | Analyse

[40]
Bedømmelser
 • 21-01-2003
  meget god hvis man vil ha et historisk overblik, men ikke ret selvstændig opgave. Udtrykkene, som er brugt i digtet er ikke omformuleret, så det ku tyde på, at man måske ikk helt fatter det???
 • 28-10-2006
  Alt for meget baggrundsviden og ikke dybdegående nok i forhold til digtene. Du burde også have lagt mere vægt på det romantiske aspekt, og det faktum at det ikke er hans fortid!
 • 19-02-2013
  wupwup, den hjalp mig gennem min opgave!
 • 15-06-2011
  Det var desværre ikke det jeg søgte, men godt sprog