Kultursammenstød | DIO

  • HHX 3. år
  • DIO (Engelsk A, Historie B)
  • 7
  • 16
  • 5554
  • PDF

Kultursammenstød | DIO

Problemformulering:
Jeg vil redegøre for det komplekse kulturbegreb.
Ved hjælp af en udvalgt kulturteori, vil jeg analysere hovedårsagerne til sammenstødet mellem forskellige kulturer i Danmark. Endvidere vil jeg perspektivere til England. Jeg vil analysere hvordan globalisering har medvirket til større eller mindre tolerance mellem forskellige kulturer i Danmark.
Slutteligt vil jeg vurdere hvordan nye samfundsmodeller kan udvikles i fremtiden.

Lærers kommentar

Manglende eksempler.

Indhold

Problemformulering 4
Indledning 4
Kulturbegreber 5
Det komplekse kulturbegreb 5
Det beskrivende kulturbegreb 5
Sammenligning af de to begreber 6
Kulturanalyse 6
Det engelske samfund 10
Globaliseringens indflydelse 11
Samfundsmodel 11
Konklusion 12
Redegørelse for metodiske overvejelser 14
Redegørelse for hvordan enkelte fag bidrager til udfoldelse af problemstillingerne 14
Vurdering af hvordan fagene tilsammen fremmer en helhedsorienteret forståelse af problemstillingerne 14
Refleksion over min egen faglige udvikling mht. arbejdsformer og arbejdsprocesser i studieområdet del 2 15
Litteraturfortegnelse 16
Bøger 16
Internet 16
Kilder på engelsk 16
Kilder til forside: 16

Uddrag

Indledning
Begrebet kultursammenstød omfatter de problemer der ofte opstår mellem forskellige kulturer. Et eksempel på dette kan være beklædnings genstande som henholdsvis dansk og muslimsk kvinde bærer, eller mad/drikkevarer de forskellige minoriteter indtager. På samme måde levevis, herunder også de religiøse handlinger og traditioner.

Kultursammenstødet skyldes ofte den manglende forståelse af hinandens kulturer. Selvom der historisk set ikke er noget nyt under solen, er vi vidne til en gennemgribende forandring i befolkningssammensætningen. Gennem mange år, har der været folk med forskellige nationaliteter, som søgte til Danmark af forskellige årsager. Denne indvandring har haft stor indflydelse på det danske samfund, og på danskeres opfattelse af fremmede. I mange tilfælde har der været tendens til at mistolke hinanden, pga. manglende viden om andre etniske minoriteter og har medført kultursammenstød.

I dag er indvandring et meget debatteret emne, som er blevet taget meget op i medierne. For at kunne forstå de kulturer, der omgiver en, kræves en interkulturel forståelse. Interkulturel forståelse forudsætter at man er åben og evner at se tingene abstrakt. Lytter og ser man tingene fra en andens synspunkt, er man godt på vej. Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med de områder, hvor der oftest opstår problemer, i mødet mellem forskellige kulturer og samtidigt komme ind på hvordan Danmark er anderledes end England. I et forsøg på at vise hvor grundlæggende indvandring berører og forandrer samfundet som helhed. Gert Hofstedes kulturteori samt det komplekse kulturbegreb, har jeg anvendt i min analysedel, for at finde ud af hvorfor landsmænd kan føle sig fremmede i deres eget land, og hvor denne usikkerhed opstår.

Derudover vil jeg komme ind på globaliseringens indflydelse og fremstille eksempler på en fremtidig samfundsmodel... Køb adgang for at læse mere

Kultursammenstød | DIO

[1]
Bedømmelser
  • 06-04-2015
    hjalp meget med min egen dio