SRO om kulturkonflikt og I could scream with happiness | Eng B og samf A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk B, Samfundsfag B)
  • 10
  • 15
  • 4308
  • PDF

SRO om kulturkonflikt og I could scream with happiness | Eng B og samf A

Studieretningsopgave (SRO) der indeholder en analyse og fortolkning af hovedpersonens håndtering af kulturmødet/kulturkonfliken i artiklen ”I could scream with happiness” af Dilpazier Asla. Derefter sammenligner jeg indvandrerpolitikken i Danmark og UK, hvorefter jeg diskuterer, hvilket type samfund Danmark og UK så nærmer sig.

Opgaven er skrevet i samfundsfag B og engelsk B.

Lærers kommentar

En flot og gennemarbejdet opgave - med gode perspektiver og pointer. Indholdsmæssigt er den til et 12-tal, men den er desværre lidt for lang, hvilket overskrider kravene.

Indhold

1. Abstrakt
2. Indledning
3. Analyse og tolkning af hovedpersonens håndtering af kulturmødet/kulturkonfliken i artiklen ”I could scream with happiness” af Dilpazier Aslam.
4. Sammenligning af indvandrerpolitikken i Danmark og UK.
5. Diskussion af hvilke type samfund Danmark og UK så nærmere sig.
6. Litteraturliste

Uddrag

Siden 1960’erne tog indvandringen for alvor fat i Danmark . Det samme gjorde sig gældende for England. Tilflytningen af fremmedarbejde skyldes i Danmark først en mangel på arbejdskraft, mens der i England kom mange immigranter fra tidligere engelske kolonier. Indvandringen har påvirket udviklingen af det engelske og danske samfund, og også voldt problemer for begge lande, da integrationen ikke kun er gået som planlagt. Ingen forudså, hvordan kulturmødet ville gå mellem immigranter og den oprindelige befolkning. Der er mange forklaringer herpå: nogle mener, at samfundet ikke tager ordentlig imod indvandrere og ikke respekteret deres oprindelige værdier og normer, mens andre mener, at immigranterne nægter at tilpasse sig landets værdier og normer og dermed ikke vil lade sig integrere.
I min besvarelse har jeg valgt at fokusere på følgende problemstillinger: håndtering af kulturmødet/kulturkonflikten og problematikker omkring den danske og den engelske integrationspolitik i form af en sammenligning samt en diskussion af, hvilken retning det danske og det engelske samfund udvikler sig i... Køb adgang for at læse mere

SRO om kulturkonflikt og I could scream with happiness | Eng B og samf A

[1]
Bedømmelser
  • 13-05-2012
    HJalp mig rigtig meget!!!!

Materialer relateret til SRO om kulturkonflikt og I could scream with happiness | Eng B og samf A.