DIO: Kulturmøder

 • HHX 3. år
 • DIO (Dansk A, Historie B)
 • 7
 • 12
 • 4034
 • PDF

DIO: Kulturmøder

Dio rapport med emnet Kulturmøder.

Problemformulering
Under det overordnede emne globalisering, har jeg valgt at tage fat i emnet ”kulturmøder”. Det er et relevant emne i den moderne globale verden, da mange kulturer mødes på kryds og tværs.

Indledningsvis vil jeg redegøre for udlændingens integration i den danske kultur og samfund i de sidste i to årtier. Derefter vil jeg analyser digtet ” Fragmenter – versuddrag fra således talte nydanskeren Bimjut” og perspektivere til novellen ”At fange en dansker” af Eugen Kluevs. Med fokus på, hvordan teksterne forholder sig til emnet: integration – vellykket integration eller kultursammenstød.

Et af emnerne i Lars Løkkes åbningstale i Folketinget var at nedrive nogle boligblokke i belastede ghettoområder. Jeg vil afslutningsvis vurdere årsagerne til forslaget og den politiske debat om det.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Udlændinges integration
Integrationsloven
Udviklingen
Analyse af digtet: Fragmenter
Perspektivering
Lars Løkkes åbningstale
Regeringens nye ghettoplan
Den politiske debat
Konklusion
Metode
Refleksion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I Danmark bor som bekendt mange mennesker, både danskere, nyankommende indvandrere og flygtninge. Hvis rødder frivilligt eller ufrivilligt er rykket op andre steder på kloden, og som livet ad vidt forskellige veje har ført hertil. Herved bringes vi tættere på hinanden og kulturelle ligheder og forskelle, udveksler erfaringer og påvirker hinanden. De nye fremmede kulturer tiltrækker os, samtidig med vi prøver at bibeholde det gamle Danmark, men vi vil ikke kunne undgå at tage nogle værdier, fra de andre kulturer til os. Selvom vi går rundt og tror vi er pæredansk, er vi i virkeligheden sammensat af små dele fra hele verdenen, fragmenter fra andre kulturer.

Udlændinges integration
Når der kommer nye flygtninge og indvandrere til Danmark, har alle i samfundet et medansvar for integrationen. Vi har som borgere i det danske samfund, et ansvar for at vise imødekommenhed og hjælpe de nye borgere ind i fællesskabet, det gælder både på arbejdspladser, i foreningslivet, som naboer og nede i supermarkedet. Samtidig har de nye borgere også et ansvar for at yde en indsats f.eks. ved at lære dansk, uddanne sig, arbejde, deltage i forskellige fritids- og kulturaktiviteter, virke... Køb adgang for at læse mere

DIO: Kulturmøder

[9]
Bedømmelser
 • 03-05-2015
  Jeg skrev selv om kultursammenstød i DIO, og denne opgave var meget behjælpelig
 • 26-03-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Super god opgave, god hvis man ikke lige kan komme i gang.
 • 03-03-2014
  Hvor har du fundet "sådan talte nydanskeren jimbut"?? :)
 • 28-01-2014
  det er en god opgave til at komme i gang