AT synopsis: Kulturmøder

 • STX 2.g
 • AT (Dansk A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1408
 • PDF

AT synopsis: Kulturmøder

Synopsis om reflektioner over de kulturmøder, vi ser i Danmark idag. Opgaven er en synopsis, der fungerer som et produkt til et AT-forløb.

Problemformulering

Hvordan indretter muslimer sig i et vestligt samfund?

Oversigt over de væsentligste problemstillinger:
1. Hvad forstås ved begreberne segregation, integration og assimilation?
2. Hvilke konsekvenser ses ved ovenstående begreber?
3. Hvordan afspejles disse begreber i novellen ”My Son the Fanatic”?
4. Hvordan afspejles de i filmen ”East is East”?
5. Hvilke synspunkter fremlægger Tariq Ramadan i teksten ”You Can't Go Home Again” i forhold til indvandrere og de i forvejen bosattes rolle i kulturmødet?

Uddrag

ad. 3. I novellen ”My Son the Fanatic” er faren, Parvez, et eksempel på en indvandrer der er blevet assimileret. Han har fralagt sine gamle traditioner og kultur til fordel for den engelske livsstil. Han drikker, spiser svinekød og beder ikke. Når sønnen konfronterer ham med det argumenterer han: ”You're not in the village now, this is England. We have to fit in now.” Som reaktion på farens assimilation begynder sønnen at segregere. Sønnen som ellers var integreret i det engelske samfund begynder langsomt at knytte sig til den religion og traditioner der hører hans fars gamle hjemland Parkistan til.

ad 4. I filmen ”East is East” lever familien integreret i det engelske samfund men samtidig holder faren stærkt fast i den islamiske religion, kultur og traditioner. En af de væsentligste problemstillinger i filmen er splittelsen mellem familiens første og anden generations indvandrere. Faren i filmen er bl.a. gift med den engelske kvinde og har fået en datter og seks sønner i England. Da børnene f.eks. går i skole og har engelske venner bliver de integreret i en hel anden grad end deres far. Faren ønsker at hans børn på samme måde som ham selv skal holde fast og værne om deres religions gamle traditioner som f.eks. arrangeret ægteskab, mens børnene ønsker at leve et integreret liv i den engelske kultur... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Kulturmøder

[8]
Bedømmelser
 • 18-04-2011
  Giver et godt indtryk af, hvordan en synopsis bygges op
 • 13-12-2010
  Denne opgave er rigtig god når man mangler inspiration til integration, assimilation osv.
 • 27-12-2016
  dbkjnskmc,qwrjfcjerbkhjsokflcæelwkjhgfcdxsertgyhujik
 • 07-12-2013
  en rigtig god opgave - hvis man mangler inspiration