Kulstofkredsløb | Ozonlaget og drivhuseffekten | Noter

  • EUD (og HG)
  • Andet
  • Ingen givet
  • 1
  • 348
  • PDF

Kulstofkredsløb | Ozonlaget og drivhuseffekten | Noter

Korte facts/noter om ozonlaget og drivhuseffekten.

Uddrag

Ozonlaget
1.1 - Ozon er en speciel form af ilt, hvor molekylerne indeholder 3 ilt-atomer. Den kemiske
betegnelse er derfor O3.
1.2 - Det meste ozon befinder sig højt over jordoverfladen fra ca. 10 km's højde og op til ca. 30 km's højde, hvor vi ikke er i kontakt med den. Her har ozonen en stor gavnlig virkning for livet på jorden, idet den skærmer os mod den skadelige ultraviolette stråling
fra solen.
1.3 – CFC molekylerne flyver ud til ozonlaget, og bliver optaget med O3 atomerne. CFC og O3 ...

---

Drivhuseffekten
2.1 - Den atmosfæriske drivhuseffekt kendetegnes ved at Jordens atmosfære tillader den kortbølgede solstråling at passere på vej ned til overfladen, hvor den indfangede solstråling bliver omdannet til varmeenergi. Denne udsendes af jordens overflade i form af langbølget varmestråling. En del af atmosfæren, de såkaldte drivhusgasser, opfanger og tilbagestråler denne form for varmeenergi. Dermed bliver jordens overflade varmere, end den ville være uden en atmosfære med drivhusgasser. Typisk bliver der nævnt et tal på -18 °C uden... Køb adgang for at læse mere

Kulstofkredsløb | Ozonlaget og drivhuseffekten | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.