Krisen i 1930'erne i USA | Vurdering af New Deal

 • HHX 2. år
 • Historie B
 • 12
 • 15
 • 5870
 • PDF

Krisen i 1930'erne i USA | Vurdering af New Deal

Større opgave i Historie om krisen i 30'erne. Den tager hovedsageligt udgangspunkt i krisen i USA og krakket på Wall Street. Vi diskuterer også, hvorvidt New Deal var effektiv.

Problemformulering
Gør rede for krakket på Wall Street og baggrund herfor.
Analyser hvad krakket kom til at betyde for resten af verden, og hvad der blev gjort for at rette op på situationen?
Diskuter USA's krisehåndtering fra krisen brød ud og til og med New Deal.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Kapitel 1: ”De brølende tyvere”
Kapitel 2: Baggrunden
Kapitel 3: Krakket på Wall Street
Kapitel 4: Konsekvenserne for resten af verden
Kapitel 5: Konsekvenserne for Danmark
Kapitel 6: Hoovers krisehåndtering
Kapitel 7: Roosevelt og ”New Deal”
Kapitel 8: Krisehåndtering i Europa
Kapitel 9: Var Hoovers krisehåndtering rigtig?
Konklusion
Perspektivering
Kilder

Uddrag

Indledning
I denne historieopgave vil jeg koncentrerer mig om krisen i 30'erne med fokus på USA. Det har jeg valgt, at gøre fordi jeg interesserer mig en del for aktier og økonomi. Derfor syntes jeg det kunne være rigtig spændende at dykke ned i krisen i 30'erne, og finde ud af hvorfor der egentlig opstod en krise, og hvorfor den blev til en global krise.

Det vil jeg gøre på den måde, at jeg indledningsvis vil redegøre for krakket på Wall Street og baggrunden for det. Dernæst vil jeg analysere hvad krisen kom til at betyde for resten af verden, og hvad der blev gjort for at rette op på tingene igen. Til sidst vil jeg diskutere om USA's krisehåndtering, fra krisen brød ud og til der blev grebet ind, var den rette håndtering af dem.

---

Kapitel 1: ”De brølende tyvere”
For at man rigtig skal kunne forstå krisen i 30'erne skal vi et stykke tilbage i tiden. Vi skal tilbage til tiden omkring første verdenskrig.

USA trådte først ind i krigen sent, og det kom til at betyde at USA ikke brugte ret mange penge som fx England, Frankrig og Tyskland. USA ikke skulle ud og bruge en masse penge på at genopbygge landet, som mange af de europæiske lande skulle. Derfor stod USA, i for-hold til Europa, rigtig stærkt efter krigen.

Godt nok gik USA ikke direkte ind i krigen sent, men økonomisk set havde de været med helt fra begyndelsen af krigen, i form af at de havde ydet store lån til Europa, som de så havde brugt til at føre krig med. Det betød at England, Frankrig, Italien, Rusland og Belgien tilsammen derfor skyldte USA omkring 9.5 milliarder dollars da krigen var forbi . Det levede de amerikanske banker fedt på, og alt dette kom til at betyde at USA nu havde overtaget førertrøjen fra verdens hidtil mest magtfulde land England, som jo var langt mere svækket efter krigen end USA var ... Køb adgang for at læse mere

Krisen i 1930'erne i USA | Vurdering af New Deal

[2]
Bedømmelser
 • 26-05-2014
  Dækker over et bredt emne, kan helt klart anbefales, som inspirationskilde.
 • 22-02-2016
  God forklaring på opgavens problemstilling new deal