SRO om kriminalitet (DK vs. USA) og The Black Cat

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 7
  • 10
  • 3101
  • PDF

SRO om kriminalitet (DK vs. USA) og The Black Cat

SRO i Engelsk A og Samfundsfag B, som indeholder en redegørelse for kriminalitet og en analyse af historien "The Black Cat" af Edgar Allan Poe. Der bliver diskuteret årsager til kriminalitet og sidst ses der på kriminalitet i Danmark vs. kriminalitet i USA.

Problemformulering:
Med reference til konkrete tekster/kilder vil jeg finde ud af, hvad kriminalitet er, og hvordan den har ændret betydning gennem tiden. Derudover vil jeg analyserer, undersøge og diskuterer årsager til kriminel adfærd. Jeg vil også finde ud af, om der er forskel på hvor meget og hvilken kriminalitet der er i Danmark vs. USA.

Indhold

Indledning 3
Kriminalitet 3
The Black Cat 4
Årsager til kriminalitet 6
DK vs. USA 8
Konklusion 9
Min mening 9
Kilder 10

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at beskæftige mig med kriminalitet i 2.G-opgaven. Jeg kommer kort ind på, hvad kriminalitet er, og hvordan den har udviklet sig gennem tiden.
Derefter analyserer jeg en novelle af Edgar Allan Poe (”The Black Cat”), hvor jeg selv kommer med forslag til, hvorfor hovedpersonens adfærd er som den er. Efter dette analyserer, undersøger og diskuterer jeg årsager til kriminel adfærd, og til sidst undersøger jeg, fordommen om, at der er mere kriminalitet i USA end i Danmark.

Kriminalitet
Kriminalitet betyder forbrydelse. Karakteristisk for den kriminelle handling er, at den kan give anledning til straf, der pålægges af de offentlige myndigheder. At handlingen er gjort strafbar, betyder, at lovgivningen på et eller andet tidspunkt – ud fra det ene eller det andet synspunkt – har set det som uønsket.
Kriminalitet bliver et større problem i mange lande som årene går. Det Kriminalpræventive Råd udgav i 2004 rapporten ”Etniske grupper – kriminalitet og forebyggelse” En rapport, der skulle fortælle, at etniske minoriteter stadig er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne (ca. 7%). Men juristen, Ida Asmussen, fortæller i rapporten, at kriminalitetsproblemet skyldes i højere grad de sociale og økonomiske forhold end forhold forbundet med etnicitet. Hun fortæller også, at overrepræsentationen kan forklares ved den kulturkonflikt og delvise eksklusion af det danske samfund, som generelt påvirker de etniske minoriteters situation.
Rådets formand, Eva Smith, siger, at man skal have de unge i en kriminel løbebane til at skifte spor i tide. Hun fortæller, at man véd at man forebygger kriminalitet mest effektivt ved at sætte ind så tidligt i barnets liv som muligt. Hvis man vil have de etniske minoriteter integreret på arbejdsmarkedet, skal flere af dem have et tilfredsstillende resultat i deres skolegang.
Hvis man ser på tal fra justitsministeriets hjemmeside, kan man se en tabel, der viser antallet af ... Køb adgang for at læse mere

SRO om kriminalitet (DK vs. USA) og The Black Cat

[1]
Bedømmelser
  • 07-12-2011
    Meget fin opgave, nogle mangler men den gennem går emnet meget fint.

Materialer relateret til SRO om kriminalitet (DK vs. USA) og The Black Cat.