SRP: Krig mellem Rusland og Georgien i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 27
 • 7824
 • PDF

SRP: Krig mellem Rusland og Georgien i Samfundsfag og Historie

SRP'et redegør for Georgiens historie efter landets uafhængighed, og derudover forklares og analyseres de forskellige styrkeforhold mellem stormagten Rusland og småstaten Georgien, og slutteligt forklares grundene til krigens udbrud, forløb og afslutning.

Opgaven er skrevet i Samfundsfag A (international politik) og Historie A.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning, s. 3
2. Den georgiske historie og krigens forløb i 2008, s. 4
2.1 Georgiens fødsel og dets relationer til Rusland, s. 4
2.2 Selvstændighed, demokrati og provestlig udenrigspolitik, s. 5
2.3 Konflikt med Sydossetien, Abkhasien og borgerkrig, s. 5
2.4 Russisk støtte til Georgien og prorussisk udenrigspolitik, s. 6
2.5 Korruption, dårlig økonomi og attentatforsøg, s. 7
2.6 Økonomisk vækst og militært samarbejde med USA, s. 7
2.7 Diplomatisk krise mellem Georgien og Rusland, s. 8
2.8 Georgisk angreb og storstilet russisk modoffensiv, s. 9
2.9 Krigens konsekvenser og det historiske perspektiv, s. 11
3. Hvilken magt råder Georgien og Rusland over, s. 13
3.1 Hvad er magt?, s. 13
3.2 Ruslands styrke og magt, s. 13
3.3 Den russiske energi og økonomiske magt, s. 13
3.4 Den militære magt, s. 14
3.5 Georgien styrke og magt, s. 15
3.6 Økonomisk vækst og geografisk beliggenhed, s. 15
3.7 Det georgiske militær og landets alliancer, s.16
3.8 Georgisk magt versus Russisk, s. 17
4. Hvad prøvede Georgien at opnå ved forsøget på at indlemme Sydossetien og Abkhasien, s. 17
4.1 Integritet og national enhed og stræben mod vesten, s. 17
4.2 Den Georgiske fejlvurdering, s. 18
5. Hvorfor blandede Rusland sig da Georgien angreb Sydossetien, s.19
5.1 Det russiske mindretal og tilstedeværelse af russiske tropper, s. 19
5.2 Georgisk provokation og økonomiske interesser, s. 20
6. Konklusioner om hvorfor krigen mellem Georgien og Rusland fandt sted samt dens afslutning, s. 21
6.1 En gammel uafsluttet konflikt påført ny spændinger, s. 21
6.2 Forskellige interesser skaber konflikt, s. 22
6.3 Freden og de to landes forhold efter, samt Sydossetiens og Abkhasiens status efter, s. 22
Samlet Konklusion og opsamling, s. 24
Litteraturliste, s. 25
Bilag, s. 27

Uddrag

1. Indledning:

Krigen mellem Georgien og Rusland i august 2008 var kulminationen på mange års spændinger mellem de to lande. Grundlaget for striden findes i de to autonome republikker Abkhasien og Sydossetien, der begge ønsker selvstændighed, men som Georgien hævder at have krav på.

Rusland er involveret ved en stor procentdel russiske statsborgere i disse regioner og tilstedeværelsen af russiske fredsbevarende tropper. Ruslands handlinger mod Georgien blev betegnet som unødige aggressioner og suverænitetskrænkelse af vestlige medier.

Men en kommission nedsat af EU (the Independent International Fact – Finding Mission on the Conflict in Georgia) udgav I 2009 tre omfattende rapporter, der grundigt gennemgik krigens gang og den historiske baggrund for konflikten. Rapporten, der er yderst objektiv, da den er blevet udarbejdet af et omfattende internationalt og uafhængigt ekspertpanel, konkluderede, at Georgien var skyl i krigens udløsning, i strid mod de indtryk man havde fået fra medierne i vesten. Konflikten er derfor yderst kompleks og har rødder langt tilbage i historien.

Derfor vil der i opgaven blive gjort rede for Georgiens historie siden 1991 og krigens faktiske forløb. Derefter vil en diskussion af væsentlige årsager til konfliktens udbrud og forløb blive foretaget, for på den måde vil en forståelse af krigen kunne opnås. Til dette vil fagene historie og samfundsfag blive brugt. Historie fordi kildekritik er vigtigt i sin vurdering af de mange tvivlsomme kilder om krigen samt de historiske forhold, som krigen er skabt af.

Samfundsfag anvendes med udgangspunkt i international politik, der bruges til analysen af landendes magt og kapabilitet til at agere på den internationale scene.
For at komme frem til nogle konkrete resultater vil der endvidere blive foretaget en analyse af Rusland og Georgiens magt i det internationale system, og nogle motivforklaringer vil blive opstillet.

Som materiale til Georgiens historie er især brugt den offentliggjorde rapport, både Volume 1 og 2, da den set med kildekritiske øjne bør anses som værende yderst objektiv og grundig i sin analyse af konflikten. Derudover vil avisartikler fra forskellige danske aviser bruges som argumentation eller grundlag for fremførte påstande i opgaven. Til samfundsfag er grundbøger om international politik blevet benyttet, for at en forståelse for samspillet og konflikterne stater imellem kunne dannes... Køb adgang for at læse mere

SRP: Krig mellem Rusland og Georgien i Samfundsfag og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 30-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  En god og velstrukturet opgave, som indeholde væssentlige elementer og analyser af konflikten. Opgave stiller sig ikke kritisk iforhold til den snævre emperi som er blevet gjort brug af.
 • 27-04-2014
  udmærket besvarelse, tak