AT om regeringens brug af medier og Irakkrigen

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1514
 • PDF

AT om regeringens brug af medier og Irakkrigen

AT synopsis i Dansk A og Historie A, som fortæller om regeringens brug af medier før og under deltagelsesprocessen i Irak-krigen.
Der lægges især vægt på Anders Foghs åbningstaler + USA's grunde til at starte krigen.

Problemformulering
Da USA valgte at invaderede Irak i marts 2003, medførte det en lang række problemstillinger indenfor vores emne ”krig, medier og teknologi”. Kun få dage efter USA's invadering bestemte et flertal i det danske folketing, at der skulle være tilslutning til militær deltagelse i Irak-krigen.

Hvorfor startede USA denne krig mod Irak og hvilke argumenter brugte den danske regeringen som grundlag for beslutningen om at Danmark skulle være en del af samme krig?

Oversigt over de væsentligste problemstillinger der er arbejdet med:
- Hvilke argumenter havde Bush som baggrund for invasionen af Irak i 2003?
o Masseødelæggelsesvåben, olie eller frihed og fred.
- Er Danmark bare en medløber til denne unipolaritet pga. mediespin?
o Regeringen - todelt
- Hvor stor en rolle spillede påstandene om de masseødelæggelsesvåben Irak skulle have?
o Todelt proces – den juridiske og den i medierne.
- Hvor stor en rolle spillede de økonomiske hensyn?
o Iraks oliereserver.
- Har Anders Fogh ændret holdning til krigen, igennem dens forløb?
o Åbningstale: 2002 vs. 2003

Indhold

Problemformulering
Oversigt over de væsentligste problemstillinger der er arbejdet med:
Materiale og metodeovervejelser:
Delkonklusioner og spørgsmål til videre arbejde:
Konklusion
Eventuelle spørgsmål til videre bearbejdning:
Litteraturliste
Perspektivering

Uddrag

Delkonklusioner og spørgsmål til videre arbejde:

Hvilke argumenter havde Bush som baggrund for invasionen af Irak i 2003?
Ved at undersøge en tale af Præsident Bush, oktober 2002 forsøges at finde svar på, hvilken rolle det amerikanske frihedsideal spillede. Bushs tale fokuserede på Saddam Husseins masseødelæggel-sesvåben og dermed udstilles Irak til at være en trussel for de amerikanske værdier (herunder fri-hed). Det kommer til udtryk i citatet fra Bush's ovennævnte tale: “America believes that all people are entitled to hope and human rights, to the non-negotiable demands of human dignity. People everywhere prefer freedom to slavery; prosperity to squalor; self-government to the rule of terror and torture. America is a friend to the people of Iraq ”, her ligges det vægt på at USA skal være med til at befri det irakiske folk fra slaveri.
"…our mission is clear, to disarm Iraq of weapons of mass destruction, to end Saddam Hussein's support for terrorism, and to free the Iraqi people."
 legitimere invasionen for offentligheden og den politiske verden (belæg for citatet).
Et andet citat af Keld Louie Pederesen fortæller at USA's invasion var grundet olien:
”… at ledemotivet har været et amerikansk ønske om at udnytte Iraks oliepotentiale”, som belæg hertil findes flere argumenter om Iraks olie indtægter, samt hvor meget USA får ud af det.

Er Danmark bare en medløber til denne unipolaritet pga. mediespin?
Beslutningsprocessen i forbindelse med den militære deltagelse i Irak-krigen var en todelt proces, den juridiske og den der foregik i medierne. Derfor spillede medierne selvsagt en betydelig rolle. Regeringen placerede argumentet om masseødelæggelsesvåben i medierne i forbindelse med krigen ... Køb adgang for at læse mere

AT om regeringens brug af medier og Irakkrigen

[9]
Bedømmelser
 • 07-05-2009
  Det var lidt et sats da jeg valgte at bruge point på den, da din beskrivelse ikke fortæller helt hvad opgaven indeholder, men kun hvad den blandt andet indeholder, men har ikke fortrudt at jeg downloadede denne, da den er en god inspirations kilde for mig (:
 • 13-04-2012
  ye sy eyeyeyeyeye den er så god!
 • 06-10-2013
  God hjælp. God inspiration!
 • 24-02-2013
  God som inspirations kilde :)