Kredsløbet | Noter

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 5
 • 1745
 • PDF

Kredsløbet | Noter

Studiespørgsmål om Kredsløbet

Studienets kommentar

Biokemi Uddannelsen 2004.

Indhold

1) Angiv kredsløbssystemets komponenter.
2) Beskriv det store og det lille kredsløb.
4) Beskriv hjertets makroskopiske opbygning herunder angiv blodforsyning til myocardiet.
5) Angiv kredsløbets forskellige typer blodkar.
6) Beskriv opbygning og funktion af de forskellige typer blodkar.
7) Beskriv lymfesystemet og angiv lymfesystemets funktioner.
3) Beskriv de 5 forskellige typer af leukocytter.
4) Beskriv dannelsen af Erytrocytter samt angiv de ernæringsfaktorer der har betydning for normal hæmoglobinkoncentration.
8) Beskriv inspiration og ekspiration ved fysisk aktivitet.
9) Redegør for reguleringen af respirationen.
10) Beskriv de 3 andre funktioner der er knyttet til respirationen.

Uddrag

4) Beskriv hjertets makroskopiske opbygning herunder angiv blodforsyning til myocardiet.
• Hjertevægen er opbygget af 3 lag:
• Pericardiet: Den yderste lag er delt i 2, en vicerale og en parientale lag og kaldes Pericardiet tilsammen. Det består af en tynd bindevævshinde, beklædt med enlaget pladeepitel. Mellem disse lag findes noget væske, også kaldt Parientale væske, som består af ca. 10-30 ml.
• Myocardiet: Det midterste lag kaldes Myocardiet og består af tæt forbundne, grenede hjertemuskelceller, der gør at de kan lede impulser. Blodforsyningen til myocardiet sker ved hjælp af a. coronaria og føres væk ved v. coronaria.
• Endocardiet: Det inderste lag, består af en tynd bindevævshinde beklædt med enlaget pladeepitel og kaldet endotelet. Det er meget glat og jævnt.

• De fire kamre: Hjertet er inddelt i 4 kamre, i højre og venstre side er der øverst en Atrium, hvor blodet samles inden det bliver presset ned i Ventriklerne. Udover det er der selvfølig i højre og venstre side en ventrikel, herfra sendes blodet ud i arterierne, rundt i kroppen.
Mellem overgangen fra Atrium til Ventriklen, befinder der sig nogen klapper, der sørger for at blodet ikke bare løber tilbage eller ned inden det er tid. I højre side kaldes den tricusspidalklap og i venstre bicusspidalklap. Disse klapper styres af papillærmuskler der er forbundet med senetråde til klapperne. I højre Atrium sidder AV knuden og sinusknuden, det er i sinusknuden impulserne dannes og sendes således ned til AV knuden. Fra AV knuden udgår det His´ske bundt, som... Køb adgang for at læse mere

Kredsløbet | Noter

[6]
Bedømmelser
 • 17-12-2009
  Den kunne godt have beskrevet mere om selve kredsløbet, når det er det der står i beskrivelsen
 • 27-04-2009
  Godt skrevet, dog nogle rimelig hardcore latinske betegnelser
 • 29-09-2011
  Givet af GS-elev på 1. år
  dækker meget af det jeg søger
 • 18-10-2009
  Utrolig god opgave, mange latinske udtryk er brugt.