Kraftpåvirkning af køretøjer i bevægelse

 • HF 2. år
 • SSO (Fysik B)
 • 12
 • 31
 • 7229
 • PDF

Kraftpåvirkning af køretøjer i bevægelse

SSO i Fysisk, som beskæftiger sig med friktion, rullemodstand, luftmodstand osv. kort sagt de faktorer den er afgørende for om man holder sig på vejen eller kører i grøften ved kørsel rundt i et sving.

Indhold

Indledning 05
1. Kraftpåvirkning af køretøjer 05
1.1 Translatorisk bevægelse 06
A. Trækkraft 06
B. Tyngdekraft og normalkraft 07
C. Friktion og luftmodstand 08
2. Friktionskraft 09
2.1 Betydning af underlag og vægt 09
2.2 Forskel på statisk og dynamisk gnidningskoefficient 10
2.3 Forsøg 11
A. Materialeliste 11
B. Fremgangsmåde 11
C. Måleresultater 12
D. Karakteristik af statisk og dynamisk friktion på tør asfalt 13
E. Beregninger 14
F. Tabelværdier og sammenligning med målte resultater 15
G. Flere karakteristikker 15
H. Fejlkilder 16
I. Konklusion 16
2.4 Opbremsning, gnidningskraftens negative arbejde 17
2.5 Rullemodstand 19
3. Kraftpåvirkning af køretøj ved kørsel i kurver 20
3.1 Jævn cirkelbevægelse 20
A. Hastighed/fart 20
B. Vinkelhastighed 21
C. Centripetalacceleration 21
D. Centripetalkraft 22
E. Den oplevede centrifugalkraft 22
3.2 Forsøg 23
A. Materialeliste 23
B. Fremgangsmåde 22
C. Måleresultater 24
D. Karakteristik af centripetalkraft som funktion af omløbstiden 25
E. Fejlkilde 26
F. Konklusion 26
4. Kørsel i kurver 27
4.1 Med bil 28
4.2 Med tohjulede køretøjer 28
4.3 Kørebanens mest hensigtsmæssige udformning i kurver 29
5. Konklusion 30
Litteraturliste 31
Bilag

Uddrag

Indledning
Når vi kører bil eller motorcykel er vi fuldt ud opmærksom på, at der en færdselslov vi skal overholde, i hvert tilfælde når Jens betjent er i nærheden. Men vi tænker nok ikke så meget over de naturlove, hvis kræfter vi er underlagt under kørslen. Bryder vi disse love, er der kontant afregning på stedet og vi kan ikke charme os ud af det.

Betegnelsen kraft dækker over et eller andet, som påvirker en genstand så den ændre form, retning eller fart. Fra vores hverdag kender vi godt kræfterne, uanset om vi kører i bil, på motorcykel, knallert, cykel eller bare er på gå ben. Transporten går lidt lettere når der er vindstille eller ligefrem er medvind og vi kan spare på vores egne kræfter og på brændstoffet. Vi skal se nærmere på, hvorfor det er sådan. Når vi cykler, kan vi rigtig mærke forskel på de forskellige typer asfalt. Cykler vi på en meget ru asfalt, hvor der er tromlet småsten ned i, skal vi træde hårdere i pedalerne og ”rugbrøds-motoren” skal arbejde lidt hårdere, for at frembringe kraft nok til at vi kommer fremad, end vi skal på den mere jævne, men også glattere asfalt. Om vinteren kan vi rigtig komme på glat is på gader og stræder. Vi ser, bilerne sætter hjulene rundt når de skal opstarte og når de skal bremse bloker hjulene, hvis de ikke har en ABS der slår til. Som fodgænger skøjter vi rundt på fortovet og jordens tyngdekraft trækker i vores bagdels masse, så vi ender på halen med benene strittende i vejret.
Vi vil i det efterfølgende, bl.a. via gnidningsforsøg og forsøg med jævn cirkelbevægelse, undersøge hvad det er for kræfter vi har at gøre med og hvordan de påvirker os i trafikken.

1. Kraftpåvirkning af køretøjer
Når et køretøj er i bevægelse er det påvirket af fire typer kræfter: trækkraften, tyngdekraften, normalkraften og friktionskræfterne. Dette gør sig gældende både ved den translatoriske (ligeud rettede), så vel som den roterende bevægelse. I den roterende bevægelse kommer der endnu en kraft i spil, centripetalkraften.
I afsnit 2 vil vi analysere gnidningskraften og rullemodstanden, der begge er friktionskræfter. I afsnit 3 og 4 vil kraftpåvirkningen i den roterende bevægelse blive nærmere gennemgået... Køb adgang for at læse mere

Kraftpåvirkning af køretøjer i bevægelse

[3]
Bedømmelser
 • 01-02-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Virkelig god SSO, der mangler ikke noget
 • 14-06-2012
  Rigtig god opgave. Kan klart anbefales.
 • 17-10-2013
  God opgave. Mangler ikke så meget.