SOP om Kræftens Bekæmpelse i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • Ingen givet
 • 24
 • 4950
 • PDF

SOP om Kræftens Bekæmpelse i Afsætning A og Dansk A

SOP om Kræftens Bekæmpelse, hvor opgaven er skrevet i fagene Afsætning A og Dansk A.

Problemstillingerne der blev arbejdet med i min opgave var:
"Kræftens Bekæmpelse har eksisteret i over 80 år, men der er desværre ikke blevet mindre brug for deres indsats.
Antallet af kræfttilfælde stiger i hele verden. Nogle af de væsentligste årsager til stigningen er at der bliver flere mennesker og at vi bliver ældre og ældre. Over halvdelen af kræftsygdommene rammer mennesker over 65 år.

Chancen for at overleve i mere end tre år efter man har fået stillet diagnosen kræft er, 51% for mænd og 59% for kvinder. Det overordnede mål for Kræftens Bekæmpelse er, at folk skal kunne leve med kræft og ikke dø af sygdommen.

Brystkræft er den mest udbredte kræftform blandt kvinder. Hvert år bliver der konstateret lidt over 4000 nye tilfælde, men samtidig er der sket betydelige fremskridt i behandlingsresultaterne, således at brystkræft i dag er en af de kræftsygdomme med den højeste overlevelsesprocent."

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indhold:
Forord 3
Indledning 4
Problemstilling 4
Problemformulering 5
Kræftens bekæmpelse 6
Strategisk platform for Kræftens Bekæmpelse 7
Vision, Mission og mål 7
Forsyningskæde 9
SWOT 11
Støt Brysterne 12
Libresse støtter brysterne 13
Analyse af kampagnen 14
kommunikationsmodellen 14
Støt Brysterne reklamefilm 16
AIDA modellen 17
Effektmåling 18
Effekten af Støt Brysterne 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

"Indledning

Denne rapport er et studieretningsprojekt indenfor fagene afsætning A og dansk A.
I rapporten vil jeg komme med en kort redegørelse af Kræftens Bekæmpelse, hvem er de og hvordan ser deres strategiske platform ud.

Herefter vil jeg analysere en del af kampagnen "Støt Brysterne". Denne del har jeg valgt skulle omhandle firmaet Libresse , som er en af de mange sponsorer i kampagnen. jeg vil undersøge om der er overensstemmelse mellem kampagnens målsætning og målgruppe.

Afslutningsvis vil jeg beskrive hvordan Kræftens Bekæmpelse gennemfører effektmålinger, og ud fra disse målinger vil jeg vurderer om kampagnen "Støt Brysterne" har været en succes set ud fra en økonomisk betragtning, og med hensyn til kendskabsgraden.

Jeg har valgt dette emne, fordi jeg finder organisationen Kræftens bekæmpelse spændende, og deres kampagner når ud til mange mennesker. Hver tredje dansker får kræft, og de resterende, er i familie med en der har eller får kræft. Hvert år får over 30.000 stillet diagnosen kræft."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Kræftens Bekæmpelse i Afsætning A og Dansk A

[7]
Bedømmelser
 • 10-11-2011
  Opgaven er rigtig god! og virkelig god inspiration for mig, da jeg selv skal til at skrive SRP om Støt Brysterne, bare i et andet omfang.
 • 30-10-2012
  Gav god inspiration. Og gode forslag til kilder jeg kunne benytte
 • 31-01-2014
  Rigtig god opgave, super til inspiration!
 • 20-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god analyse :-)

Materialer relateret til SOP om Kræftens Bekæmpelse i Afsætning A og Dansk A.