Kovalente Bindinger - Noter i Kemi

  • STX 1.g
  • Kemi C
  • Ingen givet
  • 3
  • 899
  • Word2003

Kovalente Bindinger - Noter i Kemi

Noterne handler om kovalente bindinger. Vi kommer blandt andet ind på elektronegativitet, elektronskyer og navngivning.

Indhold

Atomernes elektronsky
Kovalent binding
Navngivning
Elektronegativitet

Uddrag

Atomernes elektronsky:
En elektron bliver påvirket af de positive kræfter fra kernen. Elektronen svæver omkring kernen i vidt forskellige omfang, den befinder sig dog oftest tæt omkring kernen da den tiltrækning er stærkere der (kvantemekanikken). Elektronen bevæger sig i en elektronsky omkring kernen.
Hvis vi ser på helium, hydrogen og lithium som eksempler ser vi, at de to elektroner i helium er tættere på kernen end hydrogens elektron omkring kernen. Dette skyldes den større kerneladning i helium. Lithiums elektron i 2. skal. bevæger sig også tæt ved kernen, men dens gennemsnitsafstand fra kernen er større end de to elektroner i 1. skal. (elektronen i 2. skal. er derfor løsere bundet til Lithium kernen)... Køb adgang for at læse mere

Kovalente Bindinger - Noter i Kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.