AT synopsis om kosmopolitter, identitet og fællesskab

  • STX 2.g
  • AT (Dansk A, Samfundsfag B)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1696
  • PDF

AT synopsis om kosmopolitter, identitet og fællesskab

AT synopsis i Dansk A og Samfundsfag B om kosmopolitter, identitet og fællesskab.

Problemformulering
Hvordan kommer en kosmopolits identitetsdannelse til udtryk, hvordan oplever denne begrebet fællesskab og hvordan har samfundets udvikling påvirket dannelsen af kosmopolitten?

Problemstillinger:
• Hvordan defineres ”kosmopolitten”?
• Hvordan defineres identitet?
• Hvilke overvejelser gør kosmopolitten sig, om dennes valg om at være verdensborger?
• Hvorfor vælger kosmopolitten at melde sig ud af et fællesskab og danne sin egen identitet?
• Hvordan det senmoderne samfund og globaliseringen påvirker identiteten?

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Metodeafsnit
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektivering
Diskussionspunkter
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit
Inden for humaniora er der brugt hermeneutik og den nykritiske metode til at analysere og fortolke ”Jeg har set verden begynde”. Dette er gjort ved at nærlæse teksten. Ud fra citaterne har vi analyseret, hvordan Carsten Jensen er som kosmopolit. Derudover har vi brugt den hermeneutiske metode som tilgang til emnet.
Inden for samfundsvidenskab er der brugt den hermeneutiske cirkel. Vi har en forforståelse omkring, hvordan en kosmopolit defineres, og vha. de forskellige anvendte metoder er der opnået en sand forståelse. Samtidig har vi anvendt en kvalitativ metode i form af tekstanalyse. Dette blev brugt for at nå den fulde forståelse for Carsten Jensens subjektive holdning til emnet. Desuden er der benyttet samfundsfaglige teorier. Kulturteorierne er anvendt for at skildre problemerne ved et fællesskab. Der er benyttet økonomiske teorier omkring EU og ØMU'en. Herefter er der brugt teorierne omkring identitet og fællesskab af Anthony Giddens. Sidst er der blevet anvendt en komparativ metode til at perspektivere teksten til tidligere AT- forløb og vores SRO for at vise, at fortolkning kan benyttes inden for flere fag.

Hvordan defineres ”kosmopolitten”
Det at være kosmopolit betyder at man er verdensborger. Deres anskuelse er, at hele verdens interesser går forud for de enkelte nationers. (den store danske). Der findes forskellige typer af ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om kosmopolitter, identitet og fællesskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.