Kort virksomhedsbeskrivelse af Cheminova

  • HHX 2. år
  • Afsætning B
  • 10
  • 1
  • 454
  • PDF

Kort virksomhedsbeskrivelse af Cheminova

Kort virksomhedsbeskrivelse af Cheminova

Uddrag

Cheminova er et aktieselskab der blev etableret i 1938 af Gunner Andreasen som producerer forskellige former for kemikalier til landbrug og mineindustrien for at fremme udbyttet. Virksomheden flyttede i 53 til Harboøre hvor den har hovedsæde i dag og beskæftiger 850 medarbejdere. Cheminova blev i 1986 noteret på Københavns fondsbørs. I dag er Cheminova 100 % ejet af Auriga A/S som står for flere internationale virksomheder.

Cheminovas kernekompetence og konkurrencemæssige fordel ligger i produktudviklingen, hvor virksomhe-den igennem mange år har været meget innovative og udviklet bedre og mere miljøvenlige produkter, se-nest et giftstof som ikke skader dyr og nedbrydes af naturlige bakterier i jorden. Derfor er det også vigtigt med indkøb af organiske og grønne råvare. Derudover er det også vigtigt for virksomheden at vise, at de er en bæredygtig producent af kemikalier. Det har den blandt andet gjort igennem CSR-rapporten hvor de blandt andet forlanger af deres leverandører og kunder, at affaldet indsamles og genanvendes på de for-skellige genanvendelsesanlæg, der er investeret mere end 500 mio. i. Hertil kommer også en vertikal opini-onsleder i form af Brasiliens præsident der har støttet op om miljøarbejdet i Brasilien. desuden har virk-... Køb adgang for at læse mere

Kort virksomhedsbeskrivelse af Cheminova

[1]
Bedømmelser
  • 13-12-2010
    Synes det er en rigtig god virksomhessbeskrivelse, forståelige og meget faktuel. Giver gode konkrete eksempler og er generelt rigtig god inspiration.

Materialer relateret til Kort virksomhedsbeskrivelse af Cheminova.