Korstogene og Tale ved Clermont 1095 | Analyse

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 16
 • 3938
 • PDF

Korstogene og Tale ved Clermont 1095 | Analyse

Større opgave i Historie om korstogene, hvori Pave Urban 2's tale ved Clermont 1095 analyseres.

Opgaveformulering
- Redegørelse af de væsentligste årsager og de første ”fem” korstog.
- Analyse af pave Urban 2.s tale i Clermont.
- Vurdering af korstogenes udfald.

Indhold

1. Indledning 1
2. Ordets betydning 1
3. Baggrunde 1
3.1 Det store skisma og Den religiøse grebethed 1
3.2 Interne kamp mellem de verdslige og gejstlige 2
3.3 Erobringen af Jerusalem og Den muslimske ekspansion 2
3.4 Klima og befolkningsvækst 3
3.5 Handel 3
4. Korstogene 3
4.1 Folkekorstoget 3
4.2 Det første korstog 4
4.3 Det andet korstog (Cistercienserkorstoget) 4
4.4 Det tredje korstog 4
4.5 Det fjerde korstog (Kræmmerkorstoget) 5
5. Analyse af Pave Urban 2.s tale 5
6. Vurdering af korstogenes udfald 7
7. Konklusion 8
8. Litteraturliste 9
Bilag A: Kort over kristendommens territorium efter Romerrigets splittelse (omkring år 600)
Bilag B: Kort over de religiøse kulturers områder (omkring år 1097)
Bilag C: Kort over korstogene
Bilag D: Uddrag af Robert ”Munkens” referat af Pave Urban 2.s tale

Uddrag

Indledning
November 1095 afholdtes et gejstligt stormøde i den sydfranske by Clermont på foranledning af Konstantinopels kejser, Aleksios' anmodning om hjælp mod arabernes/islams pres på Konsrantinopel. Initiativtager til dette møde var pave Urban 2 som holdt en epokegørende tale (se Bilag D), hvori han opfordrede til korstog. Ordene spredtes og inden for et år var det første officielle korstog mod Jerusalem i gang. Var pave Urban 2's motiv blot religiøst orienteret eller var der andre politiske dagsordener på spil?

Opgaven vil, som det første omhandle en redegørelse af de væsentligste årsager for korstogene og en redegørelse for de første ”fem”. Herefter følger en analyse af pave Urban 2's tale i Clermont, som her antages for at være den vigtigste faktor for realiseringen af korstogene. Derefter foretages en vurdering af korstogenes udfald, som afsluttes med en samlet konklusion.
Opgavens primære kilde er pave Urban 2's tale. Talen førte til en række korstog mod de vantro/ tilbageerobring af tabte kristne hellige områder.

Det er forfatterens vurdering af korstogs problematikken til trods for snart 1000 forgangne år stadig er relevant for forståelsen af stadige kulturelle og religiøse sammenstød mellem europæisk/kristen kultur og arabisk/islamisk kultur. Sammenstød, som eks. kom til udtryk i ”Muhammedkrisen”.

---

5. Analyse af pave Urban 2.s tale
November 1095 tog pave Urban 2. til Clermont, hvor der skulle afholdes kirkemøde. Forinden havde Urban orienteret sig om de seneste besværligheder, der var opstået i Det Hellige Land. Mødet varede fra d. 10-28. november og der deltog ca. 300 gejstlige repræsentanter. Pave Urban 2.s tale var til hele befolkningen, hvorfor der er skrevet fire forskellige referater. Den mest pålidelige af disse anses for, at være Robert ”Munkens”, da han beskriver sig selv som førstehånds vidne.
Pave Urban 2.'s tale holdes i en tid præget af de interne kampe mellem verdslig og religiøs politik og af den muslimske ekspansion i det Østromerske ortodokse riges område (herunder ”Det hellige land”). Talen blev holdt offentligt med henblik på, at nå ud til den brede befolkning. Talens... Køb adgang for at læse mere

Korstogene og Tale ved Clermont 1095 | Analyse

[24]
Bedømmelser
 • 11-01-2010
  God opgave, der dog kunne have været mere flydende skrevet (man får indtrykket af at mange afsnit nærmest er i punktform, særligt grundet deres længde) Der henvises til Esmark og McGuire, men de er ikke nævnt i litteraturlisten? Bedste inspiration: afsnit om baggrund for korstogene + analyse af Urbans tale
 • 30-03-2016
  Super god! Brugte den til inspiration til mit AT-projekt i 3.g. Dog skal man ikke (som mig) være al for opmærksom på kommaer, da de ikke ligefrem er sat til perfektion...
 • 02-12-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god, bedre korrekturlæsning ville gøre den helt perfekt
 • 03-06-2016
  God opgave. Den gav mig et hurtigt overblik over eventuelle ting jeg havde glemt i min egen præsentation.