Korstogene i Middelalderen

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 2965
  • PDF

Korstogene i Middelalderen

Større opgave i Historie om korstogene i middelalderen, hvor der undersøges, hvorvidt korstogene i middelalderen var et udtryk for et "civilisationernes sammenstød".

Problemformulering:
Redegør for de tre første korstog (1,2 og 3). Var/er korstogene et udtryk for civilisationernes sammenstød, og hvilke forudsætninger havde kirken for korstogene?

Indhold

Indledning
- Indledning
- Problemformulering
- Beskrivelse af inspirationskilder (de vigtigste)
Redegørelse
- Det første korstog
- Det andet korstog
- Det tredje korstog
- Korstogenes følger
Diskussion
- Civilisationernes sammenstød
- Kirkens forudsætninger og motiver for korstogene
Konklusion
Litteraturliste
- Bøger/tekster
- Hjemmesider

Uddrag

1. Indledning
1.1 Indledning
Da korstogene i sin tid indledtes, var det med ordene: ”Gud vil det! Gud vil det!” . Disse ord drev folk til en hellig krig, der varede i mere end 200 år. Jeg har valgt at skrive opgave om korstogene, da jeg finder emnet meget interessant. Den erfaring og viden jeg har erhvervet mig på emnet, har blot fået mig til at stille flere spørgsmål. I opgaven har jeg især valgt at fokusere på forholdet mellem kristendommen og Islam, og om korstogene er et udtryk for de spændinger, der finder sted mellem forskellige religioner. Interessen for konflikterne er i takt med indvandringen til vesten stigende. Derudover vil jeg undersøge, hvordan kristne og muslimer opfatter korstogene – både dengang og i dag. Opgaven er valgt i forbindelse med Dansk/historie, hvor jeg har valgt historie. I faget har vi i en periode haft om middelalderen og hermed også korstogene.

Jeg vil i min opgave redegøre og forklare hvad de tre første korstoge gik ud på, og hvad der lå til grund for dem. Samtidig vil jeg redegøre for forskellene mellem de kristne og muslimernes individuelle versioner af korstogenes udfald og herunder vurdere, om korstogene er eller var med til at skabe konflikter mellem de kristne og muslimske kultur, og konkludere om ordet "korstog" stadig er aktuelt i det 21. århundrede. På den måde bliver den overordnede problemformulering besvaret. Jeg ønsker at belyse korstogene fra både de kristne og muslimernes side for, at opnå en bredere opfattelse af korstogene. Det kunne være interessant og vide, hvilke følger korstogene havde, og hvordan korstogene har påvirket forholdet mellem den kristne og muslimske kultur. Har korstogene mon nogen indflydelse på nutidens begivenheder, der bliver udlevet af religiøse overbevisninger. Endvidere vil jeg belyse motiverne og forudsætninger for korstogene. Jeg vil i næste tid indsamle viden vha. bøger og internetsider, der omhandler emnet for, at besvare alle mine spørgsmål.

2. Redegørelse
2.1: Det første korstog (1096 – 1099)
Pave Gregor var den første person, der kom med idéen om et korstog. Han var dog travlt optaget, da han havde gået i åben strid med den tysk-romerske kejser Henrik 4. I stedet blev det hans efterfølger, pave Urban II, der realiserede hans ønske. Formålet med togtet var til dels at indføre kristendommen og befri helligt land, men i lige så høj grad var det en reaktion på kirkens frygt for muslimsk udbredelse i Europa. Paven havde en kolossal magt, og han havde straks en stor opbakning fra Europas befolkning. Befolkningen forstod hans budskaber og var klar til at støtte paven, i hans forsøg på, at opnå en kristen ekspansion i et muslimsk område... Køb adgang for at læse mere

Korstogene i Middelalderen

[1]
Bedømmelser
  • 21-10-2014
    Udemærket..............