Konventionelt og Økologisk Landbrug - Rapport i NG

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 5
  • 1574
  • PDF

Konventionelt og Økologisk Landbrug - Rapport i NG

Dette er en rapport om konventionelt og økologisk landbrug i NG (naturgeografi). Vi kommer omkring forskellen mellem konventionelt og økologisk landbrug og vurderer, hvorvidt det er muligt at gøre økologisk landbrug til fremtidens landbrug.

Indhold

1) Belys de vigtigste forskelle ved henholdsvis konventionelt landbrug og økologisk landbrug
2) Diskuter ud fra de to artikler hvilke fordele og ulemper, der er ved økologisk landbrug.
3) Forklar følgende udsagn: ”På kvægbedrifter er den økologiske mælkeydelse ca. 900 kg lavere pr. ko pr. år og ca. 2000 kg lavere pr. ha. Driftsresultatet er dog af samme størrelsesorden mellem økologisk og konventionel produktion” (Se tabel 1).
4) Sammenhold overstående tabeloplysninger med tabeloplysninger fra ”Alle tiders Geografi”, tabel 5.4, s. 8 vedrørende mælkeydelse pr. ko i årene 1950-1998. Hvilke forhold afgør, at vi danskere formentlig ikke behøver at gå sultne i seng i fremtiden, - heller ikke ved en evt. større andel af økologiske landmænd?
5) Giv en samlet vurdering af om økologisk landbrug kan blive fremtidens landbrug.
6) Inddrag artiklen fra Aurigamagasinet om global fødevareforsyning. Hvilke forhold truer fremtidens fødevareforsyning?
7) Forklar hvordan konventionel landbrugsproduktion hidtil har kunnet klare udfordringerne, i.e. kunnet producere nok fødevarer til en voksende global befolkning.
8) Vil det gå ligeså nemt i fremtiden?

Uddrag

Der er en række krav til de økologiske landbrug. Økologiske landmænd må fx hverken bruge pesticider eller kunstgødning på markerne. Næringsstofferne skal som hovedregel stamme fra enten kompost, økologiske landbrug eller økologiske dyr. Landmændene må kun fodre deres økologiske dyr med en begrænset mængde foder, som ikke er økologisk. Landmændene må ikke fremskynde hverken planters eller dyrs vækst. Det er heller ikke tilladt at forebygge sygdomme hos dyr, det er kun tilladt at behandle allerede syge dyr med medicin. En stor del af kravene til økologisk landbrug forholder sig til dyrenes velfærd, hvor dyrenes mulighed for motion anses for meget vigtig.

Derudover er der også store krav til dokumentation og sporbarhed af indkøbte foderstoffer og hjælpestoffer, længere tilbageholdelsesfrister for medicinbehandlede dyr.
På grund af alle disse krav, som der stilles til det produkt, som den økologiske landmand fremstiller, kan de økologiske produkter sælges dyrere end den konventionelle landmands produkter... Køb adgang for at læse mere

Konventionelt og Økologisk Landbrug - Rapport i NG

[1]
Bedømmelser
  • 24-04-2012
    fint formuleret opgave, meget brugbar.