Analyse af Kongens Fald af Johannes V. Jensen

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 10
  • 12
  • 3378
  • PDF

Romananalyse: Analyse af Kongens Fald af Johannes V. Jensen

Se her, hvordan du laver en analyse af Kongens Fald af Johannes V. Jensen.

I denne romananalyse finder du hjælp til analyse af modsætninger i romanen og temaet liv og død. Analysen fokuserer også på personkarakteristik af alle romanens personer.

Opgaven er en danskopgave, og giver dig derfor et indblik i romanens handling, temaer og budskaber.

Kom godt igang med din romananalyse af Kongens Fald med denne opgave.

Studienets kommentar

Dette er en udemærket opgave om "Kongens Fald". Det er en meget kompleks roman, hvorfor det er ok at gennemgå den del for del, som det er gjort her. Brug opgaven til at få indblik i handlingen og persongalleriet i romanen.

Indhold

Indledning s. 3
Ungdom – ''Foraarets Død'' s. 3 - 5
Mikkel s. 3 - 5
Kongen s. 5
Manddom – ''Den Store Sommer'' s. 6 - 9
Mikkel s. 6
Axel s. 6 – 8
Kongen s. 8 – 9
Alderdom – ''Vinteren s. 9 – 10
Mikkel s. 9 – 10
Kongen s. 10
Konklusion s. 10
Litteraturliste s. 11

Uddrag

Indledning
Johannes V. Jensens sprog og hans billeddannelsesevne gør romanen intens, som få andre værker. Samtidig er den meget kompliceret og sammensat, og den syntes at bestå af uforenelige holdninger, det siger et og gør noget andet.
Romanens tema kommer direkte til udtryk i Grottesangen, som er det næstsidste kapitel, hvor et vekselspil kommer til orde. De to jættekvinder drejer em kværn og synger deres vekselsang. Fenja synger om alt, hvad der er liv og frugtbart, og Menja om alt, hvad der er død og undergang. De beskriver fødsel og de beskriver død.
Det er med udgangspunkt i temaet ''livet og døden''. At jeg har valgt at arbejde med romanen.
Personerne i Kongens Fald fordele sig i to kategorier der afspejler temaet: Axel og romanens kvindeskikkelser hører til livet og hengivelsen, og den modsatte side, hvor død og destruktion knyttes, hører Mikkel og Kongen.
Jeg ønsker at give en analyse og en fortolkning af Mikkel Thøgersens udvikling og hans relationer til Axel, Otte og Kongen. Jeg har derfor fundet det hensigtsmæssigt at dele analysen op i tre tidsfaser – ungdom, manddom og alderdom, der relateres til romanens komposition.
Otte behandles i afsnittet ''ungdom''
Til sidst vil jeg kommer med en afsluttende vurdering af bogen.

Ungdom – ''Foraarets Død'' (1500)
Mikkel
Da vi møder den unge studerende Mikkel Thøgersen, har han været væk fra Himmerland i 8 år. Den virkelighed der har mødt ham i storbyen København, har bestemt ikke svaret til de drømme og ungdommelige forventninger han ankom med 8 år tidligere. Men alligevel vil Mikkel have en plads i solen. Han vil leve, og have del i glæden. Mikkel har nemlig ''spaaet sig selv større Lyksalighed end de fleste andre Mennesker'' (Kongens Fald, side 31)
Problemet er at der bliver længere mellem drøm og virkelighed for hver dag der går. Hans stærke selvfølelse og drømmestyret jeg, der i romanen omtales som ''hans indre gigantiske selvfølelse'' (KF, side 21) eller ''suveræn stolthed'' (KF, side 200) er blevet hans ulykke... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Kongens Fald af Johannes V. Jensen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.