Konfrontation af Klaus Rifbjerg

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 12
 • 14
 • 4104
 • PDF

Konfrontation af Klaus Rifbjerg

Find inspiration i denne analyse af digtsamlingen "Konfrontation" af Klaus Rifbjerg.

I opgaven finder du analyse af Rifbjergs digte "Livet i badeværelset", "Terminologi" og "Postludium" fra digtsamlingen "Konfrontation".

Analysen af den samlede digtsamling kigger på digtsamlingens opbygning, temaer, samfundet i 60'erne, digtsamlingens indflydelse på litteraturen og Klaus Rifbjergs forfatterskab.

Opgaven er en større opgave i Dansk. Med denne opgave får du en dybdegående analyse af "Konfrontation" og digtene i samlingen samt et godt overblik over Rifbjergs forfatterskab og budskaber.

Elevens kommentar

Enkelte formaliafejl, flere fodnoter

Studienets kommentar

Gode analyser af digtene i digtsamlingen Konfrontation. Opgaven egner sig fint som inspiration til andre opgaver om Klaus Rifbjerg og (konfrontations)modernisme.

Indhold

2. Indledning
3. Danmark i efterkrigstiden
4. Klaus Rifbjerg
5. Konfrontation
6. Livet i badeværelset: analyse
7. Terminologi: analyse
8. Postludium: analyse
8.1 Del 1
8.2 Del 2
8.3 Del 3
9. Konklusion
10. Litteraturliste
11. Bilag 1
12. Bilag 2

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave skrive om digtsamlingen Konfrontation af Klaus Rifbjerg. Samlingen blev udgivet i 1960 og markerede en milepæl indenfor lyrikken. Rifbjerg skrev i en ny og provokerende stil og Konfrontation kom da også til at lægge navn til en hel bevægelse indenfor poesien: konfrontationsdigtning. I samlingen behandler Rifbjerg den tiltagende følelse af fremmedgjorthed, der herskede i de sene 50'ere og 60'ere, samtidigt med at han drives frem af en dybfølt fascination af den nye teknik. Fortællestilen er svimlende, omskiftelig og vedkommende. Netop derfor er det et interessant værk at undersøge.
Jeg vil starte med kort at give et indblik i efterkrigstiden omkring 60'erne, hvor Rifbjerg jo skrev digtene, og derefter en kort beskrivelse af forfatteren selv. Derefter vil jeg analysere de tre digte Livet i badeværelset, Terminologi og Postludium. Jeg vil undersøge Rifbjergs skrivestil, hans holdning til virkeligheden i efterkrigstiden og fortolke digtenes indhold. Til sidst vil jeg afslutte med en konklusion.

...

Terminologi: analyse
Programdigtet Terminologi optræder som nr. 2 i samlingen. Ordet 'terminologi' betegner en ordliste over tekniske fraser indenfor et bestemt område, og derfor må digtet forstås som en ordliste over poesi. Efter først at have budt omtumlet 'velkommen' i Livet i Badeværelse, tager KR her et opgør med poesiens klicheer. I første del af digtet stiller han romantisk ladede ord, som er poetisk godt slidte, op mod en vrængende virkelighed.
I anden del af digtet rydder KR bordet og gør klar til en ny poetisk virkelighed. Han vågner op fra en ”nedfrosset dybtanæsticeret koma” (strofe 2, l. 1-2) og befinder sig nu i en verden, hvor pessar er virkelighed og Mach er romantik. Sidste linje markerer overgangen til en ”terminologisk nultime”.

Digtet består af to strofer, som, i modsætning til størstedelen af de øvrige digte i samlingen, er ens; hver strofe består af tre ”normale” verselinjer og seks verselinjer med definitioner.

Når KR definerer en trompet som forblæst og en skov som vissen, siger han at de, ligesom ordene, er hult klingende klicheer og dermed hæmmende for udviklingen af kunsten. En karyatide kalder han antik, og med det, tror jeg, at han hentyder til selve digterfaget, som han opfatter som 'antikt', forældet og slidt. Kærligheden er løgn. Her mener KR ikke, at han ikke tror på kærlighed, men nærmere at kærligheden, som den oftest beskrives, er falsk, og han prøver at finde ind til sandheden. Religion er tydeligvis heller ikke noget, forfatteren har den største respekt for, når han siger ”ræb” til det hellige ord Halleluja... Køb adgang for at læse mere

Konfrontation af Klaus Rifbjerg

[6]
Bedømmelser
 • 28-04-2012
  Den virker umiddelbart rigtig god og virklige dybdegående
 • 12-10-2011
  en ok opgave. der er store spring i tiden..
 • 25-09-2015
  .......................................
 • 17-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Okay..................