To-punkts cykeltest | Konditionsmåling

  • STX 2.g
  • Idræt B
  • 10
  • 13
  • 2178
  • PDF

Rapport: To-punkts cykeltest | Konditionsmåling

Rapport om hvilke faktorer der er vigtige mht. kondition, samt to forsøg, hvor konditionen måles.

Formål:
Formålet med dette forsøg er at måle/beregne ens kondital ud fra en bip- og to-punkts-cykeltest.

Lærers kommentar

Du har lavet en rigtig fin rapport – du inddrager det relevante teori og forstår at anvende det på de praktiske forsøg, altså de to tests. Indimellem bliver dine teoretiske afsnit dog lidt for lange før du kommer til pointen. (Karakter: 10 pil op)

Indhold

Formål 3
Teori 3
Forsøg 5
Bip-test 5
To-punkts-cykeltest 5
Vurdering/diskussion 7
Konklusion 8
Litteraturliste 8
Bilag 1 9
Bilag 2 10
Bilag 3 (se vedlagt fil)

Uddrag

Teori
Kroppens energiproduktion er vigtig mht. en persons kondition, da den maksimale iltoptagelse betegner ens kondition, pga. at kondition netop er et udtryk for kroppens evne til at optage, transportere og forbruge ilt. Energien kroppen har brug for, produceres ud fra anaerobe og aerobe processer (se længe nede i teoriafsnit). Ud fra denne energiproduktion, vurderes der hvor høj en arbejdsintensitet man kan klare, hvor en høj energiproduktion er lig med en høj arbejdsintensitet. Der er derfor en sammenhæng mellem arbejdsintensitet og iltoptagelseshastigheden – målt ved optaget ilt pr. minut, da jo større ens maksimal iltoptagelseshastighed er, desto bedre en kondition har man.
Sammen med at konditionen ændres, ændres ens kondital også. Ens kondital viser hvor god kondition man er i. Dvs. at jo højere kondital man har, desto bedre kondition er man i (se bilag 1). Konditallet er kroppens evne til at optage og forbruge ilt i forhold til kropsvægten, altså er konditallet forholdet mellem den maksimale iltoptagelse og kropsvægten (se figur 1).

---

To-punkts-cykeltest
(Se materialeliste og fremgangsmåde i forsøgsvejledning).
Testen er en trappetest, hvor belastningen øges idet pulsen er konstant (efter ca. 7 minutter). Derudover er en to-punkt-cykeltest også er en submax-test, hvilket viser ens præstationsevne. I denne test udregnes en max puls, og dermed også ens max belastning...

---

Vurdering/diskussion
Både ud fra bip- og to-punkts-cykeltesten, ses det at X og X's kondital ligger meget tæt på hinanden. Som beskrevet tidligere, er mænds kondital som regel højere end kvinders (se teoriafsnit), men det er ikke tilfældet her. Dette skyldes højst sandsynligt at X ikke dyrker særlig meget sport, i modsætning til X. Dvs. at hvis Jesper dyrkede lige så meget sport som X, ville hans kondital ligge højere end hendes.
Begges kondital er relativt højere i bip-testen, end i to-punkts-cykeltesten. Dette kan muligvis forklares idet at bip-testen er en max-test – hvor man altså opnår sin max puls og dermed yder max,... Køb adgang for at læse mere

To-punkts cykeltest | Konditionsmåling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.