Kondital ved Harvards steptest | Rapport

  • STX 3.g
  • Biologi B
  • 12
  • 10
  • 2314
  • PDF

Kondital ved Harvards steptest | Rapport

Vi undersøger kondital ved at bruge Harvards steptest. Vores teoriafsnit indeholder en grundig gennemgang af de fysiologiske processer, som kroppen foretager under en træning.

Formål:
Formålet med denne øvelse er at undersøge forsøgspersonernes kondital vha. en step test kaldet Harvards steptest.

Indhold

Formål
Teori
- Energiomsætning
- Anaerob energiomsætning
- Aerob energiomsætning
- Ilttransportkæden
- Konditest
Udførsel af Harvard steptest:
Forventninger
Resultater
Diskussion
- Hvorfor kan vi relatere en højere puls efter øvelsen til et lavere kondital? Beskriv herunder begrebet iltgæld
- Hvordan kan træning øge dit iltoptag, hvad sker der i kroppen? Her skal beskrives flere parametre der kan forbedre din iltoptagelse
Konklusion

Uddrag

Teori:
Energiomsætning:

For at kunne fungere er kroppen afhængig af at forbruge energi. Det er blot fire næringsstoffer der ved indtagelse giver menneskekroppen energi. Disse kaldes de energigivende makronæringsstoffer eller substrater for energiomsætningen. Disse fire udgøres af fedt, protein, kulhydrat, og alkohol. De giver ikke den samme energimængde pr. indtagene gram, da de undergår forskellige energiomsætningsveje med hver deres forskellige energiegenskaber. Fedt og alkohol er de substrater der indeholder mest energi pr. gram.

Den indtagne energi går til muskelkontraktion (af alle tre muskeltypers), syntesereaktioner, membrantransport, signalering, varmeproduktion, fordøjelse og nedbrydnings og omdannelsesreaktioner. Energien kommer fra den mad vi indtager, primært fra fedt og sukker (kulhydrater). Men i sidste ende kommer energien til disse processer fra ATP, der findes i alle kroppens celler og der ved spaltning frigiver energi. Fraspaltning af fosfat til ATP sker ved ...

---

Udførsel af Harvard steptest:
1. Først måles testpersonens hvilepuls, med pulsmåler
2. Vedkommende træder op og ned på en skammel af passende højte, skiftevis med højre og venstre ben. Dette skal gøre med en frekvens på 30 trin/minut (et trin hvert andet sekund) i 5 minutter.
3. Efter 5 minutters stepperi sætter personen sig ned på en stol og efter 1,2 og 3 minutter måles vedkommendes antal pulsslag i et halvt minut... Køb adgang for at læse mere

Kondital ved Harvards steptest | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 10-05-2014
    Okay opgave, men kræver visse tilføjelser.