Kondital ved Åstrands to-punktstest og Watt-max test | Rapport

 • STX 2.g
 • Biologi C
 • Godkendt
 • 9
 • 2601
 • PDF

Kondital ved Åstrands to-punktstest og Watt-max test | Rapport

Formålet med dette forsøg er at teste to forsøgspersoners kondital ved anvendelse af Åstrands to punkts test og en Watt-max test

Der indgår 2 forsøg, hvor det ene er Åstrands to punkts test (submax test) og den anden er en max test.

Diskussionen er opbygget efter resultaterne i forsøgene, hvor der punkt for punkt er blevet besvaret på lærerens spørgsmål.

Diskussion
(FP1 er forsøgsperson fra Åstrands to punkts test og FP2 er forsøgsperson fra Watt max test)
1. Vurdér forsøgspersonernes kondital i forhold til normalværdier for unge mennesker (se figur 65 side 44 i Biologi til tiden). Hvordan stemmer resultatet overens med hvor fysisk aktiv forsøgspersonen er til daglig?
2. Angiv nogle fejlkilder ved test-metoden som gør, at resultatet måske ikke stemmer helt overens med forsøgspersonernes faktiske kondital.
3. Diskuter kort hvilke faktorer der påvirker konditallet.
4. Sammenlign kort de to testformer submax og maxtest. Giver en indirekte konditest et realistisk billede af konditallet og hvornår giver det mening at teste kondition med disse to tests?
5. Forklar begrebet iltgæld.
6. Angiv nogle grunde til at det er vigtigt at have et godt kondital

Lærers kommentar

En rigtig fin rapport, hvor du viser meget overskud i teorien og laver en god og relevant diskussion. Der er kun små rettelser undervejs.

Elevens kommentar

I diskussionen dør jeg lidt ud til sidst, da det var en 6 timers opgave og jeg ikke rigtig kunne koncentrere mig længere. Men forblev heldigvis på 12-tallet, så det er kun mindre rettelser - kan ikke de konkrete rettelser.

Uddrag

Metode
Åstrands to punkts test:
o Sadelhøjden indstilles og pulsmåler monteres.
o Cykelarbejdet påbegyndes.
o Testen gennemføres ved fast kadence.
o Belastning (bremsekraften) indstilles. Belastningen indstilles således at pulsen ligger stabilt (efter ca. 6 min.) i området mellem 120-140 slag/min.
o Effekten og pulsen noteres, mens tiden startes forfra og FP fortsætter med en højere submaksimalt arbejde med en konstant puls på ca. 150-170 slag/min til steady-state-puls.
o Effekt og puls noteres igen.
o VO2max bestemmes ved hjælp af bilag 2 i øvelsesvejledningen.
Watt max test
o Sadelhøjde indstilles og pulsmåler monteres.
o Startbelastning vælges ud fra alder, køn og forventet arbejdsevne. Det kan være 45 W for kvinder og 60 W for mænd.
o Kadencen holdes i hver arbejdsperiode og der arbejdes til udmattelse.
o FP påbegynder cykelarbejdet og stopuret startes.
o FP arbejder nøjagtig i 2 min, hvorefter belastningen øges et trin (45 W for kvinder og 60 W for mænd).
o Belastningen øges fortløbende i 2 minutters intervaller, indtil FP ikke kan fastholde arbejdsintensiteten. Ved dette tidspunkt stoppes uret og tiden samt pulsen noteres.
o VO2max bestemmes ved hjælp af bilag 3 i øvelsesvejledningen... Køb adgang for at læse mere

Kondital ved Åstrands to-punktstest og Watt-max test | Rapport

[1]
Bedømmelser
 • 05-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  nicenicnenceinceineincicenicenicenice