Kondital | Rapport

 • STX 2.g
 • Idræt B
 • Ingen givet
 • 4
 • 1002
 • PDF

Kondital | Rapport

Rapport i Idræt B om kondital.

Formål

Formålet med denne rapport om konditil var at beskrive nogle af de muligheder, der er for at måle ens kondital samt at sammenligne dem og bedømme deres brugbarhed.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Udførelse
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Teori:
Konditallet kan defineres som evnen til at optage, transportere og udnytte ilt, og skille sig af med kuldioxid. Det er den maksimale aerobe kapacitet pr. kg legemsvægt, altså kroppens evne til at optage størst mulig mængde ilt pr. min og pr. kg. Man inddrager legemsvægten for at tage højde for, hvor mange kg, den frigjorte energi skal flyttes rundt på. Det vil sige at en stor person (stor aerob kapacitet), på grund af sin vægt kan have et forholdsvis lavt kondital. Konditallet falder som regel med alderen fordi hjertet bliver svagere og så falder iltoptagelsen. Konditallet falder også hvis man bliver syg i længere tid, dette skyldes at man ikke bruger musklerne (hjertemusklen), og så bliver musklerne svagere og derfor falder iltoptagelsen. Konditallet afhænger også om man er dreng ...

---

Udførelse:
Vi målte vores kondital på 4 forskellige måder: ved trappetest (maksimal Watt-test), ved 2-punktstesten, ved bib-testen og ved cooper-testen. ( Se skema under Bilag)
Cooper-testen:
Cooper-testen gik ud på at man skulle løbe så langt man kunne på 6 minutter. Og ud fra et skema kunne man se sit kondital, ved at se hvor langt man løb og hvad man vejer. ( Se skema under bilag)
Bib-testen:
Først sørge man for at opvarme på egen hånd. Forsøget går ud på at man løber frem og tilbage mellem to linier som er 20 meter fra hinanden. Man starter med at løbe ved første bib, og inden anden bib skal man være inden for stregen på den anden side, for der skal man begynde at løbe igen... Køb adgang for at læse mere

Kondital | Rapport

[20]
Bedømmelser
 • 08-02-2012
  Relativ dårlig opgave i forhold til 2.g. Næsten ingen teori og baggrundsinformation om emnet. Spild af point.
 • 03-02-2002
  rigtig god opgave, der i forhold til mange andre skiller sig ud ved at være gennemført.
 • 12-10-2011
  Den er vel ok. :-))))))
 • 08-01-2006
  god nok