Pladekondensator - Eksamensprojekt i fysik

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • 10
 • 21
 • 2852
 • PDF

Pladekondensator - Eksamensprojekt i fysik

Vi undersøger en pladekondensator i dette eksamensprojekt i fysik.

Formålet med denne øvelse er at måle kapacitansen for en kondensator (kapacitor) i forbindelse med ændringer i pladeareal, plademateriale, pladeafstand og materiale mellem pladerne.

Endvidere måler vi en kondensators energi i forbindelse med opladning og afladning, og vi måler spændingsfaldet over kondensatorerne ved serieforbindelse af to kondensatorer.

Studienets kommentar

Der mangler noget forklarende tekst i databehandlingen, og afsnittet om fejlkilder og usikkerheder er mangefuldt.

Indhold

Formålet 3
Hypotese 3
Teori 3
Kapacitorer 3
Pladekapacitoren 3
Udledning af formlen for feltstyrke 4
Formlen for pladekapacitorens kapacitans 6
Kobling af kapacitorer 7
Parallelkobling 7
Seriekobling 8
Afladning og opladning af en kapacitor 9
Afladning 9
Opladning 10
Energi i en kapacitor 13
Materialer 14
Fremgangsmåde 14
Resultater 15
Fejlkilder 19
Måleusikkerheder 19
Diskussion 20
Konklusion 21
Litteratur 21

Uddrag

Forsøg 1:
Dette forsøg har fire underforsøg. Det første vi udførte var at hente 2 stativer til at sætte vores plader på. Vi begyndte med kobberpladerne på 15x15 og fik skrevet nogle målinger og derefter med pladerne på 30x30, og det var fordi vi først skulle se om der skete nogle ændringer ved udskiftning af pladeareal. Det andet forsøg var at se om der skete nogle ændringer ved brug af en anden slags metal så vi brugte kobber 15x15 og stål 15x15. Det tredje forsøg var at undersøge om der skete noget ved ændring af pladeafstanden. Det sidste del var at måle med nogle materiale mellem pladerne og uden noget. Vi brugte papir og porcelænsglas som materiale. Under alle forsøg brugte vi en multimeter til at måle kapacitansen.

Forsøg 2:
I dette forsøg skulle vi se hvor lang en strækning en opladet kondensator kan få et lod til at blive trukket op af en motor. Vi satte motoren med snor fast på et stativ, vi hang et lod på snoren og loddets begyndelsesposition var på bordet. Vi havde koblet en strømkilde til motoren og til opladningen og afladningsmaskinen. Og vi havde en kondensator på 10µF. Først opladede vi kondensatoren og idet vi afladede den gik motoren i gang og trak loddet op.

Forsøg 3:
Vi satte to kondensatorer i serieforbindelse og satte en strømkilde til med en spænding på 15 volt og målte spændingsfaldet over hver af de to kondensatorer med et multimeter... Køb adgang for at læse mere

Pladekondensator - Eksamensprojekt i fysik

[2]
Bedømmelser
 • 24-03-2010
  God opgave, super brugbar. Gav en rigtig god inspiation til egen opgave.
 • 27-03-2014
  Meget god opgave!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Materialer relateret til Pladekondensator - Eksamensprojekt i fysik.