Omfattende Noter til Dansk

 • STX 3.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 29
 • 5194
 • PDF

Omfattende Noter til Dansk

Komplet notatsæt til dansk. Indeholder alt fra periode-optegnelser til begreber i litteraturen, til forfattere, samt meget meget mere.

Indhold

Periodisk oversigt 4
Barokken 5
Generel information om barokken 5
Livssyn/religiøs anskuelse 5
Digterens/kunstnerens positon i samfundet 5
De lyriske former 5
Den absolutistiske hofkultur 6
Romantikken 7
Generel information om romantikken 7
Livssyn/religiøs anskuelse 7
Digterens/kunstnerens position i samfundet 7
Kunstværket 8
Højromantikkens 2 perioder og de romantiske perioder efter 8
Universalromantikken (1800-1807) 8
Nationalromantikken (1803-1830) 8
Biedermeier-romantikken (1825-1845) 9
Romantisme (1830-1850) 9
Kritisk idealisme (1845-1855) 9
Epigonlitteratur (1855-1875) 9
Romantisk naturideal 10
Den romantiske digter som talerør for den borgerlige/industrielle revulotion 10
Kunstneren i det borgerlige samfund 10
Mystik 11
Stikord 11
Heretica (tidskrift 1948-1953) 12
Oversigt over begreber i litteraruren 13
Analysemodeller 19
Artikler 19
Digte 21
Eventyr 23
Reklamer (sagprosa) 25
Forfattere i litteraturen 26
Heretica 26
Arbejderlitteratur 26
Barok 26
Dokumentarisme 27
Eksistentialisme 27
Ekspressionisme 27
Historiske romaner 27
Idealisme 27
Impressionisme 27
Klassicisme 28
Kvindelitteratur 28
Liberalisme 28
Litteratursociologi 28
Marxisme 28
Modernisme 28
Naturalisme 29
Nihilisme 29
Rationalisme 29
Realisme 29
Renæssance 29
Rokoko 30
Romantik 30
Romantisme 30
Surrealisme 30
Symbolisme 30

Uddrag

Den absolutistiske hofkultur

I tiden før enevældens opkomst, var livet for adelsstanden relativt simpelt. I kraft af sine fødselsprivilegier kunne den enkelte adelsmand føre sit liv uden en nuanceret hensyntagen til omverdenen. Behovet for en psykologisk menneskeforståelse var tilsvarende lille, da de konflikter og konfrontationer, som adelen havde indbyrdes og med kongen og kirken, normalt kunne læses inden for en æreskodex sort/hvide, ven/fjendekategorier. Dueller og andre voldelige konfrontationer udgjorde i forlængelse heraf den overvejende del af konfliktløsningsforsøgene. Adelsstandens relative autonomi blev, i takt med den stigende magtcentralisering omkring kongens person, knægtet, idet de forskellige samfundslag blev tvunget til at gebærde sig i overensstemmelse med denne; krigeradelens frihed måtte således vige til fordel for en afhængighed af kongens gunst. Denne tvang fik sit mest markante sociale udtryk i kongens umiddelbare nærhed – ved hoffet. Her skabtes i stedet for de feudale vådenkonfrontationer en sfære, der var fri for åbenlys fysisk vold, idet adelens tidligere spontane og extroverte følelseshusholdning blev holdt i ave af kongens magt- og voldsmonopol. Selv om der med det absolutistiske hof opstod en civiliseret socialitetsform, var dette ikke ensbetydende med at de interne magtkampe ophørte. I stedet for det terrain som adelsmanden tabte som kriger, voksede nye kampfærdigheder frem, der frem for den fysiske styrke prioriterede list, forstillelse,... Køb adgang for at læse mere

Omfattende Noter til Dansk

[489]
Bedømmelser
 • 23-05-2010
  Okay oversigt over nogle få perioder. Kunne godt have indeholdt detaljerede beskrivelser af flere perioder udover romantikken og barokken, men virker fint med oversigten over forfatterne. Dejligt med analysemodellerne, men pga. manglerne med de litterære perioder er det måske lidt overdrevet at kalde den "Komplet notatsæt".
 • 20-05-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Glimrende noter til barokken og romantikken. Imponerende mængde information i hver linje og udmærkede analysemodeller. Stopper dog brat ved romantikken og mangler alt herefter (romantismen, det moderne gennembrud, det folkelige gennembrud, mellemkrigstiden, borgerlig humanisme, modernisme og post-modernisme).
 • 16-09-2019
  Super fine noter
 • 24-05-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  Super