Kommunikation & IT | Rapport

  • HTX 1. år
  • Kommunikation/It C
  • 12
  • 15
  • 3852
  • PDF

Kommunikation & IT | Rapport

I denne opgave skulle vi udarbejde en folder ved at tage udgangspunkt i Prinsessen på ærten.

Opgaven var så at lave et produkt, i dette tilfælde en (folder) som skulle være relateret til historien om prinsessen på ærten. Ud fra en lille historie vi fik, med prinsessen på ærten, skulle vi finde et produkt vi ville arbejde med. Ud fra det kunne man eksempelvis vælge en børnebog, en madras, en ært osv. Vi besluttede os at vælge madrassen, hvori vi synes det var det mest spændende produkt at skrive om.

I denne rapport kan du læse om bl.a. De 5h'er, Vores skitser, Visuel komposition, Farverne, Billederne, Redegørelse, Skrifttyper, AIDA, KISS, Gestaltlovene, Billedprogrammer, Konklusion og til sidst vores Målgruppe.

Indhold

- Indledning
- De 5 h'er
- Hvordan de er brugt i folderen.
- Skitser
- Visuel Komposition
- Hvordan det er brugt i folderen
- Farverne
- Billeder
- Typografi
- Hvordan det er brugt i folderen
- Skrifttype
- Skriftfamilie
- AIDA
- Hvordan det er brugt i folderen
- KISS
- Hvordan det kunne have set ud, uden KISS
- Gestaltlovene
- Hvordan det er brugt i folderen
- Redegørelse for endelige folder
- Konklusion og evaluering
- Målgruppe
- Bilagene

Uddrag

De 5 h'er
HVEM siger HVAD i HVILKEN KANAL til HVEM og med HVILKET EFFEKT.
(Afsender) (Budskab) (Mediet ) (Modtageren) (Modtagerens Reaktion)
De fem H'er er bygget op på Harolds D. Laswell kanylemodel. Laswell var også den første der lavet en kommunikationsmodel helt tilbage i 1930'erne. Modellen der dengang var simpel, er nu blevet lavet på mange forskellige og mere avanceret måder. De fem H'er blev lavet i 1948, og er også lavet mere moderne og forståeligt for den yngre del af befolkningen med:
Hvem siger hvad til hvem gennem hvilket medie med hvilken hensigt.
Harold Dwight Laswell er født den 13. februar 1902 og han døde den 18. december 1978.
Laswell der ikke kun er kendt for sin kommunikationsmodel, har også lavet en politik model der lyder sådan: Politik er hvem der får hvad, hvornår og hvordan.
Laswells model der den gang ikke tog højde for støj osv. kan virke lidt naiv i dag. Da han mente at hvis afsenderen kan klare sit job, er der ingen grund til modtageren ikke modtag budskabet.
Men i vores hverdag kan fx. reklamer overses begrund af støj, og andre reklamer kan også tag opmærksomheden. Dette prøves så at undgås ved hjælp af for eksempel størrelse-, form-, farve-, styrkekontraster osv. En afsenders opgave er at gøre deres budskab perfekt til deres modtager, og for at gøre det skal budskabet også nå frem på den rigtige måde og ikke overdøvet af en hel masse andre ting... Køb adgang for at læse mere

Kommunikation & IT | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 12-01-2011
    Brugte denne opgave som hjælp til den afsluttende opgave i kom/it C på htx. En god opgave, der kommer rundt om analysen og modellerne i kom/it C.