Koncentration af jernioner ved kolorimetrisk titrering

  • STX 2.g
  • Kemi B
  • 12
  • 6
  • 1391
  • PDF

Rapport: Koncentration af jernioner ved kolorimetrisk titrering

Rapporten bestemmer koncentrationen af jern(II)ioner vha. kolorimetrisk titrering og afstemmer reaktionen ved at bruge regler for redoxreaktoiner. Teoriafsnittet beskæftiger sig med redoxreaktioner. Diskussionen tager udgangspunkt i menneskets blodkredsløb og redegør for transporten af jern i kroppen.

Studienets kommentar

Fin rapport, der redegør for afstemningen af redoxreaktionen brugt i titreringsprocessen. Diskussionsafsnittet virker lidt malplaceret og hænger ikke rigtigt sammen med resten af rapporten. Der mangler et afsnit om fejlkilder.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Kemikalier
Forsøgsbeskrivelse
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Apparatur:
• Stativ
• Burette
• Magnet
• Magnetomrører
• Tragt
• Konisk kolbe
• Bægerglas
• Pipetter

Kemikalier:
• 0,020 M KMnO4-
• 0,1 M H2SO4
• FeCl2 (aq)(med ukendt koncentration)

Forsøgsbeskrivelse:
Først afmåles 5,00 ml jern(ll)opløsning med en pipette og overføres til en konisk kolbe. Ca. 20 ml demineraliserede vand tilsættes i kolben, og derefter tilsættes få dråber svovlsyre (H2SO4), så blandingen bliver sur. Kaliumpermanganat (KMnO4)hældes i buretten, og titreres ned i blandingen, indtil blandingen bliver lilla - altså til ækvivalenspunktet er nået. Mængden af tilsat KMnO4 aflæses og nedskrives. Forsøget gentages 2-3 gange, for at mindske usikkerheder. Tallene må højst afvige med 0,5 ml... Køb adgang for at læse mere

Koncentration af jernioner ved kolorimetrisk titrering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.