SRP om koloniseringen af Congo i Engelsk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 20
 • 5951
 • PDF

SRP om koloniseringen af Congo i Engelsk A og Historie A

SRP'et indeholder en besvarelse som gennemgår de uhyrligheder, som blandt andet foregik i Belgisk Congo, et blik på det daværende syn på kolonisering i verden samt en sammenkædning med Jospeh Conrad's "Heart of Darkness" - Jeg har skrevet opgaven i Engelsk A og Historie A.

Elevens kommentar

Jeg ville havde citeret digtet "The White Mans Burden".

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

0. Abstract 3
1. Indledning 4
2. Redegørelse - Congos kolonisering 4
3. Analyse af kolonismekritikken i Heart of Darkness 6
3.1.Conrads brug af stilistiske virkemidler 9
4. Analyse af Heart of Darkness' kildeværdi 11
5. Det ideologiske fundament for kolonialisme: 14
5.1. Definition og perspektivering til Rudyard Kiplings digt: 14
White Man's Burden 14
5.2. White Man's Burden 15
6. Diskussion af datidens imperialistiske menneskesyn 17
6.1. Conrads indflydelse på eftertiden 19
7. Konklusion 19
8. Bibliografi 21

Uddrag

1. Indledning

I slutning af det 19. århundrede foregik en intens kamp mellem de europæiske kolonimagter om magten over Afrika og ikke mindst dets resurser. Dette resulterede i, at man i 1884-1885 afholdte den såkaldte Berliner-Konference, hvor man fordelte Afrika mellem sig, og gav Kong Leopold II af Belgien Fristaten Congo som privat og personlig ejendom. Hermed startede den formentlig mest blodige og brutale periode i Afrikas historie. Koloniseringen af Congo var så blodig og brutal, at der efterhånden i visse kredse gradvis opstod et spørgsmål om, hvorvidt det nu også kunne være rigtigt, at man behandlede de ”sorte” på den måde. I Joseph Conrads Heart of Darkness, der udkom i 1899, skildres problematikken ved kolonialisme, og der sættes fokus på de overgreb på de indfødte, som finder sted i imperialismens navn.
Efter en kort redegørelse for Congos kolonisering redegøres i det følgende for de aspekter, der kan fortolkes som kolonialismekritik i Joseph Conrads Heart of Darkness, dernæst sammenholdes dette med andre samtidige kilder for at vurdere bogens værdi som historisk kilde til Congos tidlige kolonialtid. På baggrund heraf diskuteres det ideologiske fundament for kolonialismen, herunder perspektiveres til blandt andet et digt af Rudyard Kipling, og endelig diskuteres datidens imperialistiske menneskesyn og Conrads indflydelse på eftertiden.

2. Redegørelse - Congos kolonisering

Congo blev opdaget af portugisere i 1482 og blev hurtigt centrum for slavehandel og omfattende udbytning, ikke mindst af portugisiske og hollandske slavehandlere.
Kong Leopold II var blevet konge af Belgien i 1865. Han var meget internationalt orienteret og interesserede sig især for, hvad der foregik i Afrika. Han fulgte nøje med i Henry Morton Stanleys beskrivelser af sine opdagelsesrejser i Centralafrika og besluttede at kontakte Stanley for at forhøre sig om muligheden for at få del i koloniseringen af Afrika. Efter lange forhandlinger og med lidt smørelse lykkedes det i al hemmelighed at få Stanley med på ideen, og Stanley blev ansat af Leopold til at drage af sted til Congo for at gøre krav på landet i Leopolds navn. I 1885 blev området anerkendt som Kong Leopolds personlige ejendom under navnet Congo Fristaten.
Erhvervelsen af Congo forløb ikke uden brug af hårdhændede metoder, og der er ingen tvivl om at Stanley gjorde brug af nærmest barbariske metoder for at nå sit mål. Han og hans folk veg ikke tilbage for mord, tortur, henrettelser og lænkning af mennesker som ikke behagede dem. I det hele taget var koloniseringen af Congo uhyre blodig og grusom, og der var ingen ende på massedrab, slavearbejde og udnyttelse af lokalbefolkningen . For Leopold selv betød Congo at han blev styrtende rig... Køb adgang for at læse mere

SRP om koloniseringen af Congo i Engelsk A og Historie A

[3]
Bedømmelser
 • 08-12-2011
  Meget godt til inspiration. sagtens noget jeg kunne bruge.
 • 06-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  en god opgave, da hjalp mig lidt i min egen srp
 • 28-08-2015
  .......................